Proactief meten veiligheid auto & fiets infrastructuur

 

Waarom deze workshop?

Gegevens over verkeersongevallen bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor verkeersveiligheidsbeleid. Gemeente Amsterdam, de ANWB en SWOV werken aan de ontwikkeling en toepassing van een alternatieve indicator met het oog op het proactief bieden van inzicht in veiligheid van wegen. Deze indicator, de “Network Safety Index” (NSI), is opgebouwd uit de Promev en CycleRAP methode. Beide zijn proactieve methoden waarmee inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre er sprake is van risicofactoren in de infrastructuur. CycleRAP voor de fietsinfrastructuur en Promev voor de auto infrastructuur. De “Network Safety Index” (NSI) bestaat uit beide methoden die in samenhang een verkeersveiligheidsscore geven, te beginnen voor het 50 km netwerk in Amsterdam.

De NSI is input voor het nieuwe Meerjaren Plan Verkeersveiligheid 2016-2020 van de gemeente Amsterdam. Daarnaast kan de NSI een signaalfunctie hebben om aan te geven welke onderdelen van het netwerk qua verkeersveiligheid het meest aandacht nodig hebben. Deze onderdelen kunnen vervolgens proactief verbeterd worden. De NSI raakt alle geledingen van de gemeentelijke organisatie en haar partners; assetmanagement, Ruimte en Duurzaamheid, blackspot aanpak, stadsdelen, handhaving en toezicht, GVB, politie, etc. Met andere woorden de NSI heeft impact voor vele partijen het raakt ook jou in je werk!

In de workshop presenteren we de CycleRAP methode en de “Network Safety Index”. Daarnaast laten we resultaten zien van de meting van het Amsterdamse wegennet. We nodigen u uit om met ons mee te denken en samen te verkennen hoe we CycleRAP en de NSI in uw gemeente of regio kunnen inzetten.

screenshot4

Voorbeeld van beeldanalyse t.b.v. de NSI

screenshot5

Voorbeeld van beeldanalyse t.b.v. de NSI

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De NSI raakt vele betrokkenen. Op het gebied van onderhoud en beheer van wegen en openbare ruimte, handhaving en toezicht, OV-aanbieders, aanpak van blackspots, etc.
Workshop is daarom interessant voor raadsleden, bestuurders (wethouders), beleidsmedewerkers cq. -adviseurs, assetmanagers, medewerkers inrichting openbare ruimte, betrokkenen bij handhaving en toezicht, OV-bedrijven en politie.”

Wat gaan we doen?

Promev en CycleRAP in Amsterdam. In de workshop wordt de aanpak en eerste resultaten van de NSI gepresenteerd. De CycleRAP methode wordt gepresenteerd.

• Introductie (samenwerking pilot)
• Presentatie CycleRAP methode (ANWB)
• Presentatie NSI (Amsterdam/SWOV)
• Wetenschappelijke onderbouwing pilot studie (SWOV)

Deelnemers worden uitgenodigd om feedback op toepassingsmogelijkheden te geven:
• Inhoudelijk: of en voor wie een dergelijke index meerwaarde biedt
• Proces: hoe ze implementatie van de index in eigen organisatie zien.
Evt. Gezamenlijk maken van een “wensenbord” en ideeën verzamelen op bierviltjes.

Wie zijn er betrokken?

Eric de Kievit, Gemeente Amsterdam
Gert Jan Wijlhuizen, SWOV
Roxy Tacq, ANWB

Activiteiten vóór 21 april

Activiteiten voor en/of na het congres:
• Voorafgaand: Publiceren van de onderzoeksresultaten (wetenschappelijke-, vaktijdschriften).
• Artikel in 'Verkeer in beeld' 1, publicatie 18 maart.
• Artikel in 'Verkeer in beeld' 2, publicatie 29 april.
• Voorafgaand: Online zetten van informatie over CycleRAP
• Voorafgaand: Persbericht over lancering van het CycleRAP programma.
• Online zetten van (onderdelen van) NSI
• Na congres: Op aanvraag presentaties bij wegbeheerders
• Na congres: regionale presentaties
• Na congres: workshops werken met ViDA (de online software voor CycleRAP en EuroRAP)

In de communicatie uitingen vooraf zullen we een verwijzing opnemen naar de workshop op het NVVC.