Hoe krijgen we veilige fietsinfrastructuur gerealiseerd?

Waarom deze workshop?

De verkeersveiligheid van fietsers is een belangrijk aandachtspunt in het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid. Dat zal de komende jaren ook zo blijven, mede door ontwikkelingen zoals vergrijzing, elektrische fietsen en toenemende drukte op het fietspad. De kennis over veilig ontwerp en inrichting van fietsinfrastructuur neemt gestaag toe via bijvoorbeeld recente projecten als
het vergevingsgezinde fietspad, onderzoek naar de effecten van fiets- en kantstroken en diepteonderzoek naar enkelvoudige fietsongevallen. Ook is er steeds meer inzicht in de gezondheidseffecten, de maatschappelijke meerwaarde en kosten-baten van fietsen. Vanuit diverse invalshoeken zijn er goede argumenten om te investeren in veilige fietsinfrastructuur. Maar het is niet
vanzelfsprekend dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Er zijn nog diverse hobbels te nemen, zoals onder andere benoemd in de Tour de Force, een initiatief van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het Rijk gericht op het beter benutten van de kracht van de fiets in de komende jaren (www.tourdeforce2020.nl).

In de workshop gaan we aan de slag met de vraag ‘hoe krijgen we veilige fietsinfrastructuur gerealiseerd’. Dit doen we door in groepen deze vraag vanuit meerdere invalshoeken te bediscussiëren, in lijn met de ploegenstructuur die in de Tour de Force is opgestart. Ter inspiratie van de groepsdiscussies trappen we af met drie korte pitches waarin een beeld geschetst wordt van de nieuwste inzichten op het gebied van veilige fietspaden, gezondheidseffecten, de maatschappelijke meerwaarde, kosten-baten van fietsen en belemmeringen/kansen voor implementatie. Hierin zal verwezen worden naar resultaten van het project het vergevingsgezinde fietspad (project van o.a. Ministerie van I&M, RHDHV, Fietsersbond, RuG, provincies Overijssel en Friesland, gemeente Zwolle, www.vergevingsgezindefietspad.nl), Safe Cycling Network en onderzoek van o.a. Schepers en Wijnen over de positieve en negatieve gezondheidseffecten van fietsinfrastructuur (lichaamsbeweging versus ongevalsrisico en blootstelling aan luchtvervuiling) en daaraan verbonden kosten en baten.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is bedoeld voor een brede verzameling van professionals die zich bezig houden met het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers en het stimuleren van fietsen als onderdeel van het toekomstige mobiliteitssysteem.

Wat gaan we doen?

Aftrap met 3 korte pitches (15 minuten)

 1. Wat weten we over veilige fietsinfra (resultaten in beelden/vogelvlucht van recent onderzoek)
 2. Argumentatie achter veilige fietsinfra (maatschappelijke meerwaarde, gezondheid)
 3. Kansen en belemmering voor implementatie van
  veilige fietsinfrastructuur

Uitwerking/discussie in ploegen (30 minuten)

In groepen werken aan de vraag ‘hoe krijgen we veilige fietsinfra gerealiseerd’. We maken hiervoor een keuze uit de ‘ploegen’ die zijn
opgestart vanuit de Tour de Force. (www.tourdeforce2020.nl). Daar zijn zes ploegen onderscheiden waar wij er een aantal van kiezen:

 1. Financieringsploeg
 2. Technologieploeg
 3. Ketenploeg
 4. Ploeg van regionale routes
 5. Ruimtelijke ploeg
 6. Gezondheids- en participatieploeg

Iedere groep levert een lijst of een mindmap met een selectie van aandachtspunten/knelpunten en bijbehorende actiehouders.

Plenaire terugkoppeling (15 minuten)

 • De voorzitter van de workshop doet korte interviews met de ‘ploegleiders’
 • De deelnemers worden geïnspireerd op pad gestuurd

Wie zijn er betrokken?

 • Peter Morsink - Royal HaskoningDHV
 • Jaap Kamminga - Fietsersbond
 • Wim Wijnen - W2Economics
 • Robert Hulshof - CROW/Fietsberaad
 • Marcus Popkema - Hogeschool Windesheim
 • Willem Bosch - Gemeente Zwolle

Activiteiten vóór 21 april

 • Aankondigen van de workshop via Twitter en andere social media door de deelnemende partijen
 • Aankondigen van de workshop tijdens de eindbijeenkomst van het vergevingsgezinde fietspad in maart.
 • Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden voor één van de ploegen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Personen die daarvoor niet in de gelegenheid zijn geweest, krijgen ter plekke de keuze.