Veilig verkeer in de stad: mengen of scheiden?

Titel (in het invulveld boven deze editor): Vermeld hier de definitieve titel van uw workshop. Zorg dat deze pakkend is en de lading van de workshop dekt. NB: deze titel wordt opgenomen in het congresprogramma.

Waarom deze workshop?

Geef hier een korte beschrijving van de inhoud van de workshop, waarom ze bij deze workshop moeten zijn, wat je workshop interessant maakt, wat je bij de deelnemers wil halen en wat je ze denkt mee te geven.
TIP: Plaats eventueel meer (achtergrond) informatie op je eigen website en verwijs daarnaar middels een link.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Geef duidelijk aan voor wie de workshop met name is bedoeld, dus: wie wil je in de zaal hebben? Als je workshop bijvoorbeeld bedoeld is om kennis mee te geven aan en op te halen bij beleidsmedewerkers, benoem dit dan duidelijk in de beschrijving.

Wat gaan we doen?

Benoem de vorm waarin de workshop gaat plaatsvinden (lagerhuis, werkworkshop in groepen, etc.) met daarbij een korte toelichting over de opbouw van het uur.

Wie zijn er betrokken?

Beschrijf beknopt welke partners een rol spelen in je workshop en daarnaast welke rol ze vervullen.

Activiteiten vóór 21 april

Beschrijf wat voor activiteiten je voorafgaand aan het congres verwacht. Bijvoorbeeld dat de voorbereiding op je workshop te volgen is via je bedrijfswebsite, je vooraf graag vragen ontvangt via twitter, of stellingen verspreidt waar je tijdens de workshop verder op wilt ingaan, dat deelnemers vast over een bepaalde problematiek nadenken etc.

 DSC8922 sRGB 300pxALGEMENE TIP: Neem naast een tekstuele beschrijving, ook ter illustratie een filmpje of afbeeldingen op. Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven op een workshop, dus moet je ze met je workshoppagina overtuigen van deelname aan je workshop. Workshops met te weinig aanmeldingen kunnen alsnog worden teruggetrokken.