Verkeersveiligheid, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk?

 

Waarom deze workshop?

Hoe veilig het op de weg is, wordt vooral bepaald door de wegbeheerders en de verkeersdeelnemers. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, waarvan op voorhand niet duidelijk is wie waarvoor precies verantwoordelijk is. Zo lijken wegbeheerders tekort te schieten door wegen aan te leggen die inherent onveilig zijn, doordat deze bijvoorbeeld hoge snelheden uit lijken te lokken, onoverzichtelijk zijn, of dat er ‘afleiders’ zoals reclameborden langs de kant staan. Van de andere kant geven burgers blijk van ‘eigenzinnige interpretaties’ van welk gedrag veilig is. Snelheidslimieten bijvoorbeeld, bedoeld om snelheden binnen veilige grenzen te houden, blijken in de praktijk massaal overtreden te worden.

Wat betekent onbewust gewoonte gedrag het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid? Mogen we ‘roepen’ ‘Geef je verstand eens voorrang'? Vragen over de grens tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van overheden, het verband tussen schade en schuld, de condities waaronder overheden de individuele vrijheden van burgers mogen beperken, de verplichtingen die burgers hebben tegenover elkaar en de bereidheid en betrokkenheid die van burgers verwacht mag worden. Wat betekent dit voor het verkeersveiligheidsbeleid, gedragsinterventies en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de rol van eigen verantwoordelijkheid in de preventie van verkeersongevallen.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Iedereen die betrokken is bij de aanpak van verkeersonveiligheid, als politicus, beleidsmedewerker of marktpartij.

Wat gaan we doen?

Na een inleiding gaan we met elkaar in discussie aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden om te zien wat 'eigen verantwoordelijkheid' betekent voor verkeersveiligheidsbeleid en gedragsinterventies.

Wie zijn er betrokken?

Divera Twisk, SWOV

Gerard Kern, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland

Foppe Koen, Provincie Drenthe

Activiteiten vóór 21 april