Als het laaghangende fruit is geplukt moet je je nek uitsteken: (financiële) arrangementen voor verkeersveiligheid.

Waarom deze workshop?

In 2014 kende Nederland een triest dieptepunt: 20.700 ernstig verkeersgewonden. Dit ligt ver af van het doel: maximaal 10.600 in 2020. In het verleden zijn forse maatregelen voor verkeersveiligheid getroffen: bromfietshelm, gordelplicht, verkeershandhavingsteams, vele zone 30, 60, rotondes, vrijliggende fietspaden….Dat bleek (voor verkeersdoden) effectief maar heeft veel geld gekost (en nog veel meer opgeleverd!) en maakte de verantwoordelijke politicus of ambtenaar niet (meteen) erg populair. Dat geldt ook voor de maatregelen die nu nodig zijn. Onder de noemer ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ zijn deze maatregelen onderzocht: we weten wat het geschatte effect is, maar ook welke barrières er zijn, zoals geld, draagvlak en kennis. Hoe kunnen we die barrières slechten?

Voor wie is deze workshop bedoeld?

 Voor mensen die verkeersveiligheid belangrijk vinden, creatief zijn, bereid tot het sluiten van compromissen,…. Iedereen, toch?

Wat gaan we doen?

In deze workshop gaan we in groepen arrangementen bedenken om financiële barrières te overwinnen. Doorgaans zullen de maatschappelijke baten van de maatregelen (bespaarde slachtoffers en de kosten daarvan) hoger zijn dan de kosten maar helaas is het zo dat degene die de kosten maakt (bijvoorbeeld gemeenten) niet degene is die de baten krijgt (vooral burgers en bedrijven). Dit ‘marktfalen’ kunnen we oplossen met arrangementen waarbij A investeert en B profiteert, B investeert voor C en C kosten maakt om A te plezieren.

Bij de arrangementen gaat het om vragen als:
- Wie betaalt of geeft vrijheid op voor meer snelheidshandhaving, fietshelm, betere infrastructuur, intelligente voertuigsystemen, etc.
- Wie profiteert daarvan?
- Naar wie moet dat geld of wat krijg je daarvoor in ruil?
- Missen er maatregelen die (bewezen) effectief zijn? Of hangt het fruit ook voor de giraf te hoog en moeten we de slachtoffers maar accepteren?
Welke groep weet het beste arrangement te maken en wint dit spel?

Wie zijn er betrokken?

Wim Wijnen van W2Economics, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in economische analyse van verkeersveiligheid en Rob Eenink van SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Activiteiten vóór 21 april

Het gaat hier om een serieuze zaak maar ook om een spel dat gewonnen kan worden. Dan helpt het om vooraf te weten wat je prioriteiten zijn, waar je de ander wat kunt gunnen, je in die ander te verplaatsen, de feiten op een rijtje te hebben, etc. Kortom, een beetje voorbereiden kan geen kwaad ;) In de rapporten Opschakelen naar meer verkeersveiligheid en Financieringsmogelijkheden voor ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ is meer informatie te vinden.