Nationale Verkeersveiligheids Quiz!

1. Veilige Schoolomgeving

Veilig Verkeer Nederland doet onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen. Hoe beleven zij de verkeersveiligheid rondom school tijdens het halen en brengen? Zijn zij bereid om een bijdrage aan de veiligheid te leveren?
In 2019-2020 hebben meer dan 4.000 ouders aan het onderzoek meegedaan.

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: 89%.

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

2. VVN Participatiepunt

Bij het VVN Participatiepunt kunnen burgers terecht om een verkeersonveilige situatie te melden. 52,5% van deze meldingen gaan over 30 km straten.
Paul Broer van de politie geeft aan dat zij enkel handhaven op de snelheid in deze straten en wijken als het snelheidslimiet passend is bij de inrichting van deze straat.

Veilig Verkeer Nederland stimuleert de mensen daardoor om zelf actief aan de slag te gaan om de verkeeronveiligheid te verbeteren door VVN Buurtacties aan te bieden. Zij kunnen deze acties in hun eigen straat uitvoeren. VVN biedt diverse ludieke acties aan gericht op verschillende soorten problematiek.

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: 25%.

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

3. Senioren

VVN heeft een nieuwe scootmobielcursus ontwikkeld in samenwerking met Ergotherapie Nederland. Om de cursus goed op de scootmobielgebruikers af te stemmen, heeft VVN onder andere onderzoek gedaan naar de beleving van het scootmobielgebruik onder deze bestuurders zelf.

Wij hebben onder andere aan hen gevraagd hoe zij het rijden in de scootmobiel beleven. Dus welke situaties zij moeilijk vinden, hoe de bediening van de scootmobiel ging maar ook van wie zij informatie kregen over het rijden in de scootmobiel. Wij stelden hen ook de volgende vraag:

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: Als ervaren verkeersdeelnemers.

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

4. Samenwerking

Via de volgende twee vragen vertellen ANWB en de gemeente Rotterdam u meer over hoe publiek-private samenwerking kan leiden tot waardevolle informatie om risicogestuurd werken vorm te geven. We beginnen met een vraag over het Verkeersveiligheidsmodel van Rotterdam.

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: 10

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

5. Data en verkeersveiligheid

Data worden dus steeds belangrijker bij het verbeteren van verkeersveiligheid. In hoeverre speelt dat bij uw organisatie een rol? Laten we dat eens inventariseren:

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: ...

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

6. Covid-19

U vraagt het zich wellicht ook af. Wat is er al te zeggen over de effecten van COVID19 op de (verkeers)veiligheid? SWOV en VeiligheidNL nemen u mee. COVID-19 heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk beziggehouden.

VeiligheidNL heeft onderzoek gedaan naar de invloed van COVID-19 op het vóórkomen van letsels en verkeersongevallen. Ze hebben hierbij de periode van de lockdown in maart vergeleken met diezelfde periode in 2019. Wat denkt u?

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: sportblessures.

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.

7. Wat kunnen we - op basis van de huidige ontwikkelingen - verwachten van het aantal verkeersdoden in 2020?

Ongeldige invoer

Het goede antwoord is: er is voor alle antwoorden wat te zeggen!

In het filmpje hieronder vind je meer uitleg.