XTNT

Safety-safe: snelheidsmeter met beloning

Twee vliegen in één klap: de snelheid van het verkeer terugbrengen en het wij-gevoel in een wijk, straat of gemeente versterken. Dat is het doel van Safety-safe. Het programma hebben we eerder succesvol ingezet in provincie Noord-Brabant, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en diverse andere gemeenten.

Wat is de Safety-safe?

Iedereen die zich in een bepaalde periode op een bepaalde weg aan de snelheidslimiet houdt, zorgt ervoor dat er geld in een digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat gespaarde bedrag wordt vervolgens besteed aan een door de inwoners gekozen doel. Bijvoorbeeld een kinderspeelplaats. Uitgangspunt is het gedragswetenschappelijke gegeven dat belonen vaak beter werkt dan straffen.

Hoe ziet het Safety-safe-traject eruit?

Om de Safety-safe effectief in te zetten, verzorgen onze verkeerspsychologen en communicatieadviseurs een traject waarbij de bewoners intensief worden betrokken.

We beginnen met een probleemverkenning. Daarbij onderzoeken we of een betreffende verkeerssituatie positief beïnvloed kan worden door de inzet van het Safety-safe-programma. Daarna vertellen we de bewoners samen met de gemeente en bijvoorbeeld de wijkraad of de dorpsraad hoe de meter wordt ingezet. Samen bedenken de buurt bewoners waar het te sparen bedrag aan wordt uitgegeven in de wijk. Alle bewoners worden vervolgens uitgenodigd om online op hun favoriete spaardoel te stemmen. Na een situatieonderzoek en een nulmeting plaatsen we de Safety-safe meter. Die snelheidsmeter blijft vier weken actief in de betreffende straat. De aftrap is feestelijk in aanwezigheid van de buurtbewoners, de wethouder of burgemeester en de regionale pers. Met borden en posters wijzen we verkeersdeelnemers op de snelheidsmeter. Na de inzet van de Safety-safe organiseren we een prijsuitreiking voor bewoners. Als blijvende herinnering hangen we een permanent bord op, op de plek waar de Safety-safe hing. We meten het effect door de snelheid van de verkeersdeelnemers tijdens en na afloop van het Safety-safe-programma te vergelijken met de startsituatie. Alle resultaten worden verwerkt in een eindrapport. Daarin adviseren we ook over aanvullende maatregelen om de snelheid op locatie terug te dringen.

 

Het resultaat

De Safety-safe zorgt gemiddeld voor 25% minder hardrijders. Doordat het belonen van goed gedrag nog lang doorwerkt, bewoners een fysieke prijs krijgen en we een permanent bord ophangen na de inzet, blijft dit effect ook zichtbaar nadat de Safety-safe is weggehaald. Daarnaast zorgt de inzet van de Safety-safe ervoor dat bewoners zich meer betrokken voelen bij het snelheidsprobleem en dat de sociale cohesie in de wijk stijgt.