Kennisnetwerk SPV

Kennisnetwerk SPV @NVVC2020

Als Kennisnetwerk SPV helpen we je graag op weg met de ‘risicogestuurde aanpak’ van verkeersonveiligheid. Tijdens het NVVC verzorgen we workshops over samenwerken op verkeershandhaving in de praktijk en een sessie waarin je met ons aan de slag kunt met risicoanalyses en uitvoeringsagenda's. Om kennis te maken of even bij te praten zijn we 26 november ook te vinden in onze virtuele stand. Je kunt hier terecht met vragen als:

  • Welke factoren vormen een risico voor de verkeersveiligheid in mijn gemeente, vervoerregio of provincie?
  • Hoe breng ik de veiligheidsrisico’s van wegen en fietsinfrastructuur in kaart om vervolgens doelen te kunnen stellen?
  • Hoe weet ik welke maatregelen écht effectief zijn en welke niet?
  • Hoe kan ik zorgen dat het overleg over verkeershandhaving verbetert?

Meer over het Kennisnetwerk SPV:

Infopunt Kennisnetwerk SPV
tel: 085 4899 250
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het aanpakken van verkeersonveiligheid kan op twee manieren: reactief, op grond van ongevallencijfers, en proactief, op basis van risico’s. Het zal niet verbazen dat het Kennisnetwerk SPV vol gaat voor de proactieve aanpak, zoals opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Wij helpen provincies en gemeenten bij het in kaart brengen van de risico’s, zodat ze zelf preventief actie kunnen ondernemen.

De ‘risicogestuurde aanpak’ van verkeersonveiligheid zit in alle kennisproducten die het Kennisnetwerk SPV uitbrengt en in alle bijeenkomsten die het organiseert. Belangrijke basisdocumenten zijn het Stappenplan risicoanalyse , het Stappenplan uitvoeringsprogramma en Databronnen. Recent hebben we daar drie nieuwe kennisproducten aan toegevoegd. En een vierde tool is op komst.

1. Meetinstrumenten

Welke factoren vormen een risico voor de verkeersveiligheid in jouw vervoerregio, provincie of gemeente? Die vraag kunnen we beantwoorden met behulp van risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s). Om risico-indicatoren te kunnen meten, zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Het Kennisnetwerk SPV heeft onlangs een online overzicht gemaakt van deze meetinstrumenten. Ze hebben betrekking op vijf risico-indicatoren: veilige wegen (weg- en fietsinfrastructuur), veilige snelheden, veilige voertuigen, veilige verkeersdeelnemers en hoogwaardige traumazorg.

2. Veilige wegen en veilige fietspaden

Voor de risico-indicatoren 'veilige wegen' en 'veilige fietspaden' heeft het Kennisnetwerk SPV in september definities opgeleverd. Een risico-indicator voor veilige weg- en fietsinfrastructuur is een nuttig instrument voor gemeenten en provincies. Daarmee kunnen ze de veiligheidsrisico’s van wegen en fietsinfrastructuur in kaart brengen en doelen opstellen om de situatie te verbeteren.

3. Verkeershandhaving

Op 20 november hielden we een webinar over verkeershandhaving, waaraan meer dan 100 professionals deelnamen. Aanleiding waren recente publicaties van Kennisnetwerk SPV en CROW-KpVV. Waarop handhaven we, waarom, waar en hoe? Het overleg over verkeershandhaving kan in ieder geval een stuk beter: vanuit het lokale driehoeksoverleg, op regionaal niveau en informeel met de politie. In de handleiding van Kennisnetwerk SPV staan praktische punten en inspirerende voorbeelden die kunnen helpen om samen in gesprek te gaan. Ook tijdens het NVVC verzorgen we een workshops over samenwerken op verkeershandhaving in de praktijk.

4. Effectiviteitswijzer

Het nieuwste product is de Effectiviteitswijzer, een reeks van factsheets op de website over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. De factsheets zijn afgeleid van het Europese onderzoeksproject SafetyCube, de meest complete en betrouwbare internationale bron voor informatie over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. De Effectiviteitswijzer van Kennisnetwerk SPV bevat een selectie van SafetyCube-maatregelen die relevant zijn voor decentrale overheden en waarvan de bevindingen aansluiten bij de Nederlandse situatie.

Vooruitlopend op de Effectiviteitswijzer bracht het Kennisnetwerk twee factsheets uit: Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen en Snel van start met effectieve maatregelen.

Bezoek de website

Het Kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de website vind je alle beschikbare kennis over de risicogestuurde aanpak uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De site is een onmisbare plek voor elke professional die zich met verkeersveiligheid bezighoudt. Bekijk kennisnetwerkspv.nl en doe mee, want alleen door samen te werken maken we het verkeer veiliger!

Vragen aan het Kennisnetwerk SPV?

Of gewoon even bijkletsen?

Dat kan op 26 november, maar natuurlijk ook vandaag!

Infopunt Kennisnetwerk SPV
tel: 085 4899 250
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.