NVVC 2022

VeiligheidNL

Het programma Verkeersveiligheid van VeiligheidNL monitort het ontstaan van letsels, brengt oorzaken, gevolgen en locaties van ongevallen in kaart en signaleert trends. We onderzoeken het onderliggende probleem, brengen advies uit voor een effectieve gedragsveranderingsstrategie, implementeren én evalueren deze strategie. Kortom, we bieden handvaten om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren en dragen bij aan de landelijke doelstelling van 0 verkeersslachtoffers in 2050.

« Naar het overzicht

Terug naar boven