Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Bijdrage indienen 2024

In tandem: dat is met vereende krachten de verkeersveiligheid verbeteren. Samen trap je harder en dat is nu keihard nodig. Juist nu de meest recente cijfers hebben onderstreept dat het écht niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Op een tandem stuurt de een, en trapt de ander mee. Zo kan iedereen, met gebundelde krachten, een grotere bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid! Met welke tandempartner heb jij een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid? Wie kun jij verder helpen?

Dien jouw bijdrage in

Deze editie dagen we je uit te laten zien hoe je samen, dus in #tandem, werkt aan verkeersveiligheid. Vul het thema in zoals je wilt. Werk je goed samen met iemand van een andere organisatie of een heel andere discipline? Neem je als ervaren verkeersprofessional graag de jongere garde mee op sleeptouw? Wil je met innovatieve combinaties eens kijken hoe het anders kan? Kunnen jij en je tandempartner inzicht bieden in de verschillende belangen en prioriteiten die horen bij elkaars rol of functie? Laat het ons weten en dien een voorstel in voor het NVVC2024.

Hoe kun je bijdragen?

  • Paperpresentatie: hierbij ligt de nadruk op het delen van kennis zoals relevante onderzoeksresultaten, best practices of innovatieve visies (ca. 20 min). Sprekers van een paperpresentatie krijgen ook de gelegenheid een paper in te dienen dat op onze website wordt gepubliceerd. De richtlijnen hiervoor staan beschreven in het papersjabloon.
  • Workshop: de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis en heeft een interactieve werkvorm (ca. 45 min)

Per geselecteerd voorstel voor een workshop of paperpresentatie ontvangen maximaal 2 sprekers 50% korting op de ticketprijs. Eventuele extra sprekers kunnen deelnemen tegen het standaardtarief.

Wil je graag jouw eigen diensten of producten toelichten? Kijk dan naar de mogelijkheden van het partnerpakket.

Tijdlijn

Laat ons uiterlijk 17 november 2023* via onderstaand formulier weten hoe jij wilt bijdragen aan het NVVC van 2024.

17 november 2023: Laatste dag om je voorstel in te dienen
22 december 2023: Terugkoppeling besluit selectiecommissie

*Let op: het NVVC is al op 11 april 2024. De deadline voor het insturen van een bijdrage is daarom eerder dan je wellicht gewend bent. Wees er op tijd bij!

Vragen?

We helpen je graag! Stuur gerust een mailtje naar Linde Haak (lindehaak@acquire.nl) of bel naar: 038-4606384.

INDIENFORMULIER

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Je ontvangt per mail een bevestiging van jouw inzending.
Let op: de bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox!

Contactgegevens

 

Inzending
Je wilt graag een  *
  
 
  

 

Jouw bijdrage sluit aan op deze SPV-thema's:  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Ik geef mijn bijdrage met een ander (in duo)
  
 
  

Vul onderstaande vraag alleen in als je hierboven hebt gekozen voor 'Ja, ik wil de bijdrage in duo geven'. Graag voor- en achternaam vermelden. Let op: diegene die dit formulier indient, wordt onze contactpersoon en ontvangt alle correspondentie.

 

De bijdrage

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het NVVC je op het volgende attent:

M

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het NVVC. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven