Programma 2020

NVVC2020 uitgesteld tot 26 november

Het NVVC2020 is verplaatst van 16 april 2020 naar 26 november 2020. De hoop is dat het congres dan ook door kan gaan zoals bedoeld: een netwerkcongres waar we samen het verbeteren van verkeersveiligheid #aanpakken. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus leidden tot groeiende onzekerheid of dat op 16 april nog mogelijk zou zijn en heeft geleid tot het besluit het congres uit te stellen tot 26 november.

Inmiddels heeft iedereen die een bijdrage levert aan het NVVC2020 (deelnemers, papers, workshops, exposanten, genomineerden voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs (NVVP)) meer informatie ontvangen over de gevolgen van het uitstellen van het congres.

Het thema: #aanpakken

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Alle reden om samen aan de slag te gaan en dit onderwerp aan te pakken. Bij het NVVC2020 gaan we daarom aan de slag met de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in 9 beleidsthema’s zijn gestructureerd. Deze thema’s bieden handvatten voor het #aanpakken van de verkeersonveiligheid in Nederland. Hoe pakt u het aan? Wat kunnen we leren van de aanpak van anderen? Hoe geeft u een risicogestuurde aanpak vorm?

 

 
Tijd Locatie
9:00 Ontvangst en registratie Flame Foyer
09:30 Welkom, opening en start plenair programma Polar
10:55 Pauze Flame Foyer
11:15 Sessieronde I (zie onderstaande tabel) sub zalen
12:15 Lunch Flame Foyer
13:15 Plenaire terugkoppeling ochtendprogramma Polar
13:30 Sessieronde II sub zalen
14:30 Sessieronde III sub zalen
15:20 Pauze Flame Foyer
15:40 Plenair programma met o.a. uitreiking Nationale Verkeersveiligheidsprijs                                                         Polar
16:35 Terugkoppeling middagprogramma Polar
16:50 Napraat met drankje & hapje Flame Foyer
 
Zaal 11:15 - ronde I 13:30 - ronde II 14:30 - ronde III
Polar
Flash

Langzaam verkeer: hoe delen we de ruimte?

Verkeerseducatie

Neon

Leren van verkeersongevallen

Solar

Van voertuigdata tot Big Data

Glow

De #aanpak van medeoverheden

Spark

Effectieve gedragsbeïnvloeding, wat werkt wel/niet?

Beam

Smart mobility & verkeersveiligheid

De risicogestuurde #aanpak in grote gemeenten

Fluor

Inzicht in snelheid en ongevallen door data-analyse

Risicogestuurde #aanpak in de praktijk

Osram

Werkgevers#aanpak