Nationale Verkeersveiligheidsprijs


Zijn we klaar voor de toekomst?

De taakstelling voor een maximaal aantal verkeersslachtoffers in 2020 hebben we – bij lange na – niet weten te halen. Voor 2050 staat er al weer enige tijd een nieuwe stip op de horizon: nul slachtoffers! Daarnaast is onlangs in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het aantal slachtoffers in 2030 gehalveerd te hebben. Er is dus veel werk aan de winkel.

Doe mee met de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2022

Heb je een mooi project, een innovatief product of een bijzondere samenwerking tot stand gebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren? Dien dan je bijdrage in!

Uit de ingediende bijdrages worden drie initiatieven genomineerd door een professionele jury. De criteria zijn:

  • het initiatief verbetert de verkeersveiligheid
  • het initiatief is praktisch toepasbaar
  • het initiatief inspireert anderen en zet aan om zelf aan de slag te gaan
  • het initiatief is ook uit te voeren door anderen / op andere locaties (opschaalbaar)
  • het is een nieuw initiatief

De genomineerden krijgen de kans hun bijdrage in een pitch te presenteren op het NVVC. In de weken voorafgaand aan het congres draait een campagne waarbij de genomineerden in een filmpje hun initiatief presenteren.

Op het congres wordt door de bezoekers bepaald welke genomineerde de Nationale Verkeersveiligheidsprijs (NVVP) wint..

De prijs

In het vakblad Verkeerskunde zal een artikel verschijnen over de winnaar van de NVVP. Ook zullen de organiserende partijen aandacht besteden aan de winnaar via hun eigen kanalen. Daarnaast ontvangt de winnaar van de NVVP2022 nog een op maat gemaakt visueel aandenken.

Aanvullend gaan de organiserende partijen (IenW, ANWB, SWOV & VVN) in gesprek met de winnaar van de NVVP: hoe kunnen zij dit winnende initiatief verder helpen? Denk aan: een rol op een relevante bijeenkomst, sparren met experts, introductie bij relevantie organisaties. In het winnaarsgesprek gaan we na hoe we kunnen zorgen dat jouw initiatief óók klaar is voor de toekomst!

Ten slotte: de winnaar is gegarandeerd van gratis toegang tot het volgende NVVC en vervult een rol bij de volgende plenaire prijsuitreiking, waarbij er ruimte is voor een korte terugblik én de nieuwe winnaar nog een wens/missie/boodschap mee te geven.

Initiatief

Deze prijs is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC).

Belangrijke informatie

  • Indienen van je project kan tot 28 februari 2022
  • De bekendmaking van de genomineerden verloopt via de mail. Uiterlijk 10 maart 2022 ontvang je bericht.
  • De genomineerden kunnen hun initiatief promoten middels een videopitch van 1 minuut die wordt opgenomen op 21, 22 en 24 maart 2022. Reserveer deze data alvast in je agenda en denk na over het script.
  • Meer informatie? Verdere vragen bij het indienen van een project kun je sturen aan info@nvvc-congres.nl

Winnaar van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020 is:
NEXTdriver wint Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020

Winnaar van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2018 is:
Een mobiel achter het stuur – Frank Frijns (Stichting Yannick)

Contactgegevens

 

Het project

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het NVVC je op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het NVVC. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven