Nationale Verkeersveiligheidsprijs

En de winnaar is:

Een mobiel achter het stuur – Frank Frijns (Stichting Yannick)

Van harte gefeliciteerd!

De overige twee genomineerden waren:
Kunst bij zebrapaden – Martijn Geervliet (gemeente Breda)
Slimme bandenpomp - Laurens Drogendijk (Band op spanning)

De drie genomineerden voor de Nationale VerkeersVeiligheidsPrijs zijn door stemming op deze website bepaald. Er hebben ruim 2200 mensen gestemd, uit maar liefst 30 landen.

Voor alle niet-genomineerden: heel hartelijk bedankt voor jullie deelname, en wellicht een nieuwe kans over twee jaar op het volgende NVVC?

Tijdens de plenaire opening op het NVVC hebben de genomineerden elk een korte pitch gehouden. Daarna kon op het NVVC de hele dag op hen gestemd worden via de NVVC-congres-app. Om 15.15 uur werd de winnaar bekend gemaakt en de prijs, een jaar lang ambassadeursschap voor verkeersveiligheid uitgereikt aan Stichting Yannick. Dat betekent concreet dat zij een interview krijgen in het toonaangevende blad Verkeerskunde, inbreng mogen leveren voor een Kenniscafé bij SWOV, mogen meepraten bij een bijeenkomst in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en betrokken worden bij één van de activiteiten van ANWB, bijvoorbeeld in het kader van het 135 jarig bestaan. Uiteraard vindt de exacte invulling van de prijs plaats in overleg met de winnaar.