Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Papers 2008

Educatie en training

Alcholvrij op weg

Hadewig Bijsterveld (VNN)

Een veilige chauffeur is een lerende chauffeur

L. Woltring

Zorgt verkeerseducatie voor minder verkeersongevallen?

I. Veling (VenV-netwerk)

Kwaliteit van de omgeving

Shared space: veilig of onveilig?

R. Methorst (DVS)

De praktijk van Shared Space

N. Ketelaar (Wethouder Smallingerland)

Mooi en veilig op weg

W. Hauptmeijer (Hauptmeijer verkeer) & C. van Iperen (CROW)

Subjectieve onveiligheid

Subjectieve onveiligheid: wat is het, wat weten we ervan?

W. Vlakveld, Ch. Goldenbeld & D. Twisk (SWOV)

Aandacht voor subjectieve verkeersveiligheid! Hoe dan?

J.F. Kessels (DVS)

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

E. Zwerts & F. Witlox (Universiteit Gent)

Veiligheidsbeleving van ouderen op straat

H.Kleinwolt (Stichting C&V)

Veilig en comfortable oversteken bij Tilburgse verkeerslichten

H. Godefrooij (DTV)

Het bepalen van maatregeleffecten

Evaluatie van maatregelen via microsimulatiemodellen

H. Drolenga (Grontmij), L. Wismans (Goudappel Coffeng), A. Dijkstra & P. Morsink (SWOV)

VVR-GIS: instrument voor kosteneffectief verkeersveiligheidsbeleid in de regio

W. Wijnen, M. Vis & M. Reurings (SWOV)

Mobiliteitseffecten van verkeersveiligheidsmaatregelen

L. Wismans (Goudappel Coffeng), T. Slieker (Gem. Arnhem) & W. Wijnen (SWOV)

Wegbeelden als basis voor verkeersveiligheid

E. Donkers (VIA), J. Pieters (Gem. den Haag) & W. Serné (Stadsgewest Haaglanden)

Video-based monitoring

B. Netten, J. Baan, H. Kieckhöfer (TNO Delft) & A. van Loon (RWS)

Snelheid: ISA en ISI

Aan de slag met ISA

J.-W. van der Pas, S. Vlassenroot & L. Walta (TU Delft)

Verkeershandhaving

Handhaving verankerd

R. Berkhout, S. Wennekes (Politieacademie), Ch. Goldenbeld (SWOV) & A. Heino (Achmea)

Vergroot de veiligheidswinst van verkeershandhaving

M. Popkema (Hogeschool Windesheim), Ch.Goldenbeld (SWOV) & C. Wildervanck (PauwenPenProducten)

Aanpak agressief verkeersgedrag

N. Plasmans (BVOM)

Verblijfsgebieden

Verkeren in verblijfsgebieden

J. Zomervrucht, S.Schepel & G.Hendriks (VVN)

Het ommetje

T. de Bruin (NL RNT)

Toegankelijkheid openbare ruimte, een praktische aanpak

A.van Loon (adviesraad WMO Leiden)

Grijs, mobiel en veilig

Mogelijkheden en beperkingen van ouderen en de rol van ITS

R. Davidse (SWOV)

De beoordeling van de rijgeschiktheid van ouderen

W. Brouwer (RU Groningen)

Verkeerseducatie voor ouderen; ervaringen uit de praktijk

M. Steenberg-Vinke (ROVO)

Alternatieve analysemethoden

Alternatieve analysemethoden verkeersveiligheid

P. van den Bosch & L. de Wildt (DTV)

Ketenveiligheid: ook in het verkeer

S. Zwanikken (TNO Hoofddorp)

De toekomst van de verkeersveiligheidsaudit

M. van de Nadort (DTV), A. Dijkstra (SWOV), P. van den Bosch (DTV), J. Willems (Hogeschool Diepenbeek), A. van der Woerd (Gem. Amsterdam)

EuroRAP – Road Protection Score

M.T. te Wierik (Mobycon) & F. Twiss (ANWB)

Veilig vrachtverkeer

Zelfregulering als prioriteit, voor ieders verkeersveiligheid

R. Aarse (TLN)

De aanpak van dodehoekongevallen

A. van der Woerd (gem. Amsterdam) e.v.a.

Start fileproof-project Anti-ongevalssystemen

A. van Hattum (Connekt)

Terug naar boven