Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Menno Mimpen

Menno Mimpen

Functie:
Senior Product Owner Data en Verkeersveiligheid

Organisatie:
ANWB

Menno Mimpen is Senior Product Owner Data & Verkeersveiligheid bij de ANWB. Menno heeft de ontwikkeling geleid van diverse toepassingen en innovaties waarin complexe data wordt verrijkt en op heldere wijze gepresenteerd als beslisinformatie. Bijvoorbeeld beslissingsondersteunende systemen voor het spoorwegnet, de luchtvaart en gladheidsbestrijding. Deze laatste wordt door wegbeheerders in vele landen in Europa toepast. Vanuit de ANWB zet Menno zich in om met data-gedreven oplossingen bij te dragen aan de ambitie naar 0 verkeersslachtoffers.

« Naar het overzicht

Terug naar boven