Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Verkeersveiligheid verdient (veel) meer aandacht! 

Verkeersveiligheid verdient (veel) meer aandacht! 

Om verkeersveiligheid te verbeteren zijn mooie ambities geformuleerd met als stip op de horizon 0 verkeersslachtoffers in 2050. Immers elk slachtoffer is er een teveel en een ander getal is niet acceptabel. Maar zijn we klaar voor de toekomst? 

Verbeteren van verkeersveiligheid kent veel verschillende aspecten en veel partijen die hierbij een rol kunnen en/of moeten spelen. Vanuit VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie, dragen we ook ons steentje bij.  

Om beter zicht te krijgen op oorzaken van verkeersongevallen zijn goede data essentieel. Waar vinden ongevallen plaats? Wat gebeurde er precies? Welke verkeersdeelnemers waren erbij betrokken? etc. Pilots in o.a. de provincie Friesland hebben aangetoond dat het verzamelen van ambulancedata en data van de spoedeisende hulp een aanzienlijke toegevoegde waarde hebben om een completer beeld te krijgen. Wegbeheerders kunnen snel op deze data acteren en zo op de juiste plaats verkeersveiligheid verbeteren. 

Op dit moment werken we hard aan de landelijke opschaling van dit project. Hierbij zijn meerdere partijen betrokken zoals het ministerie van I&W en regionale ambulance voorzieningen, maar ook juridische experts om dit op een zorgvuldige manier vorm te geven. We hebben goede hoop dat dit gaat lukken en investeren volop in technologische doorontwikkeling om deze data snel en betrouwbaar te kunnen leveren. 

Maar voorkomen van ongevallen is nog belangrijker en uit onderzoek weten we dat het gedrag van de verkeersdeelnemer vaak een belangrijke rol speelt bij een verkeersongeval. Zo neemt objectief de druk op bijvoorbeeld fietspaden sterk toe met vooral ook een groot verschil in snelheid van de verschillende deelnemers. Denk maar aan de sterke groei van e-bikes, maar ook speed pedelecs e.d. Fysiek actief deelnemen aan het verkeer heeft sterk de voorkeur en draagt bij aan je gezondheid, maar extra alertheid en bewust deelnemen aan het verkeer is hierbij essentieel.  
Wij willen met het aanbieden van programma’s bijdragen aan meer bewustwording over het gevaar van afleiding in het verkeer.  

We hopen met deze activiteiten een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities, maar er moet nog veel gebeuren. Met de inzet van alle betrokken partijen komt het realiseren van 0 verkeersslachtoffers steeds een stapje dichterbij. Laten we ons op 14 april met elkaar verder voorbereiden op de toekomst! 

 

Martijntje Bakker  

Directeur/ bestuurder VeiligheidNL 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven