Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

<span>'Gevaarherkenningstraining Blikveld' wint de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2024</span>

'Gevaarherkenningstraining Blikveld' wint de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2024

'Gevaarherkenningstraining Blikveld' van TeamAlert won op 11 april 2024 na een publieksstemming de Nationale Verkeersveiligheidsprijs op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Zwolle. Het was lange tijd spannend wie er ging winnen, de stemmen gingen redelijk gelijk op, maar aan het einde van de middag kwam het initiatief van TeamAlert met maar liefst 45% van de stemmen als winnaar uit de bus! 

Als winnaar ontvangt dit initiatief naast roem volop publiciteit rondom het project en vervult TeamAlert een rol bij de volgende uitreiking van de NVVP in 2026. Aanvullend gaan de organiserende partijen, ANWB, SWOV, VVN en het Ministerie van IenW, in gesprek met de winnaar om te kijken hoe zij dit winnende initiatief verder kunnen helpen.

Over het initiatief

Jonge automobilisten hebben ongeveer 4,5 keer zoveel kans om bij een dodelijk ongeval betrokken te raken als meer ervaren automobilisten. TeamAlert heeft een gevaarherkenningstraining voor jongeren ontwikkeld: ‘Blikveld’, waarmee jongeren potentieel gevaarlijke verkeerssituaties leren herkennen én leren hoe ze hierop moeten anticiperen. De training bestaat uit acht korte videofragmenten die verkeerssituaties simuleren waarin de jongere actief deelneemt aan het verkeer. Hiermee wordt een vaardigheid getraind die noodzakelijk is voor een veilige verkeersdeelname, namelijk het vooruitdenken in het verkeer.

Deze training is bewezen effectief in het verbeteren van de gevaarherkenning en het anticiperend gedrag van jonge, beginnende bestuurders. De jury over de gevaarherkenningstraining Blikveld van TeamAlert: “Het richt zich op een verrassende en zinvolle manier op de beginnende bestuurder, een moeilijk te bereiken doelgroep”. De jury is onder de indruk van de behaalde resultaten. Jongeren die de training hebben gevolgd herkennen (potentiële) gevaren beter dan de controlegroep. De jury is van mening dat Blikveld een waardevolle toevoeging is als het gaat om kwaliteit, toepasbaarheid in de praktijk en innovatie.

Andere genomineerden

De jury had uit alle inzendingen drie genomineerden voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2024 geselecteerd. De twee andere genomineerden voor deze prijs waren:

  • Thomas Preeker en Rob Smit (Vervoerregio Amsterdam) met Programma Veilige Fietspaden

Het Programma Veilige Fietspaden heeft als doel om alle fietspaden in de regio volgens de zes ontwerpprincipes uit het SPV in te richten. Het programma heeft een datagedreven aanpak waarin een reactieve en proactieve aanpak samenkomen, reactief gebaseerd op amulancedata en proactief gebaseerd op risicokenmerken van fietsinfra. Door goed gebruik van beheer en onderhoud, goedkope & effectieve maatregelen toe te passen wordt de grootste oorzaak van ernstig verkeersgewonden (fietsongevallen) proactief en op korte termijn aangepakt.

  • Remco Smit (Gemeente Rotterdam) met Doorbraak vergroten verkeershandhaving/pakkans

Rotterdam zet als eerste gemeente in Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor het handhaven van gemotoriseerd wegverkeer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande Algemene Plaatselijke Verordening. Samen met speciale motor-boa’s zijn er verkeershandhavingsteams gevormd die wekelijks grote verkeerscontroles organiseren. Een doorbraak om de (landelijke) verkeershandhavingsinzet te vergroten.

Videopitch van 'Gevaarherkenningstraining Blikveld'

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven