Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

<span>Van ongevallen naar risico</span>

Van ongevallen naar risico

Data gestuurd en projectgericht werken

Inmiddels een open deur: we moeten hard aan de slag om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar hoe we dat het beste organiseren is nog lastig. Weten we waardoor de slachtofferaantallen maar blijven stijgen? Natuurlijk geeft het SPV-beleid een duidelijke strategie en zijn op de website van het Kennisnetwerk SPV veel naslagwerken, methodes, technieken en maatregelen te vinden. Mijn ervaring is echter dat gemeenteraadsleden- en bestuurders naar de actualiteit kijken en zich de risicogestuurde aanpak nog niet eigen hebben gemaakt.

Ongevallen zijn nog het vertrekpunt

We moeten natuurlijk voorkomen dat een ad hoc beleid op basis van een recent ernstig ongeval de aanpak van verkeersonveiligheid bepaalt. Maar we moeten ook niet vergeten dat het beleid jarenlang gericht is geweest op het terugdringen van verkeersongevallen. Hierdoor zal het niet meevallen gemeenteraadsleden en -bestuurders te overtuigen te investeren in maatregelen voor situaties met een hoog risico terwijl ze een lijst hebben met locaties waar afgelopen jaren nog ongevallen zijn gebeurd. De overstap van ongevallen naar risico vraagt om een transitie, een proces waarvoor steeds vaker onze gebruikers om hulp bij vragen.

Stapsgewijze preventieve risicobenadering

Bij VIA zijn we de afgelopen tijd met dit inzicht aan de slag gegaan en hebben de uitdaging op ons genomen een oplossing te vinden. En dat is gelukt. Ons hoofddoel is sturen op projectgericht werken, waarbij een preventieve risicobenadering stapsgewijs steeds belangrijker wordt.

Daarbij nemen we de actuele situatie als vertrekpunt. De komende maanden komen we met nieuwe toepassingen waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is. Denk hierbij aan een risicokaart, GOW30-selectie tool, handhaving support tool enz. De resultaten uit deze toepassingen krijgen ook een plek in de BLIQ-rapportage.

Ongevallen als weerspiegeling van samenleving

We blijven de ongevallengegevens belangrijk vinden. Deze gegevens zijn relevant voor het monitoren van de doelstelling en om signalen op te vangen van onverwachte veranderingen. Ongevallengegevens zien we als een weerspiegeling van de samenleving die in het verkeer tot uitdrukking uitkomt. Is er verschuiving in het gebruik van een vervoerswijze of ander gedrag van een doelgroep, dan vind je dat terug in de ongevallengegevens. Dat is voor VIA ook de reden om samen met de politie en verzekeraars opnieuw in STAR te investeren.

Professor Erik Asmussen definieerde een ongevallen als een kritische combinatie van omstandigheden. Voor mij is dat de manier om naar verkeersveiligheid te kijken. Of het nu gaat om ongevallen, risico of een combinatie van beide, het gaat om het traceren van conflictsituaties

Meld je aan Bekijk het programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven