Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

'300 kinderen per dag'

'300 kinderen per dag'

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers sprak de zaal tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in de ochtend van 11 april 2024 toe over verkeersveiligheid. “46 jaar geleden vond op 19 april het eerste Nationaal Verkeersveiligheidscongres plaats – op mijn negende verjaardag. Daar weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel meer van, er is een foto waarop ik achter een grote taart zit.”, vertelde Harbers. “Ik stond toen helemaal niet stil bij verkeersveiligheid. Mijn ouders wel, die leerden me dat je op de stoep moest blijven en links en rechts moest kijken voordat je overstak.” En dat moest ook wel, want het verkeer was in 1978 nog gevaarlijker dan nu, zeker voor kinderen.

Er overleden in dat jaar 300 kinderen onder de 14 in het verkeer. In totaal overleden er in dat jaar 2300 mensen in het verkeer. De SWOV verwoorde het toen ongeveer zo: “Hoewel dat een afname is van 11 procent en het laagste aantal sinds 1964, wat hoopvol stemt, bestaat er nog geen reden tot juichen. Verkeersongevallen vormen nog steeds de grootste bedreiging voor onze gezondheid.”

De strijd tegen verkeersongevallen heeft zeker zoden aan de dijk gezet. Afgezet tegen de cijfers van 40, 50 jaar geleden lijkt een aantal verkeersdoden van 684 in 2023 ‘gunstig’, net als de 23 kinderen in dat getal, maar het aantal is, volgens de minister, nog veel te hoog en de trend moet gekeerd worden. “Kinderen lopen nu, in 2024, veel minder risico in het verkeer, maar nog altijd te veel.”

“Tijdens de opening van het eerste NVVC zei toenmalig minister Tuijnman al: In de strijd tegen verkeersonveiligheid mag niemand doorverwijzen.” Niemand mag de verantwoordelijkheid voor verkeersonveiligheid doorschuiven naar een ander. “We moeten daarin juist samen optrekken en samenwerken, dat brengt vooruitgang”. In dat kader is ook budget beschikbaar, voegde de minister toe: "tot 2030 is er 500 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk, en 500 miljoen vanuit andere wegbeheerders, om samen de verkeersveiligheid te verhogen".

Na zijn speech was er ruimte voor minister Mark Harbers om antwoord te geven op geselecteerde vragen van studenten, die diverse vragen hadden ingezonden. “Hoe kijkt de minister aan tegen zelfrijdend vervoer?” “Zelfrijdend vervoer en rijhulpsystemen (ADAS) kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, maar dan moeten mensen er wel goed mee omgaan en goede uitleg krijgen. Dat is nu al een hele opgave.”

Over de uitdagingen die Harbers ziet: “Wie tien jaar terug een fatbike had getekend, had te horen gekregen ‘wat is dat nou weer’. Het is belangrijk dat we bijblijven en weten welke nieuwe vervoermiddelen er zijn, wat mensen doen en wat hun gedrag gaat zijn. Daar moeten we op acteren. Neem de ouderen op de e-bikes, dat is ook relatief nieuw. “

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven