Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Kijkdooseffect

Kijkdooseffect

De toekomst vraagt nu om actie. Milieu- en lagesnelheidszones, autoluwe centra, fiets- en monocampagnes, verblijfsgebieden, veilige schoolomgevingen; stuk voor stuk geweldige initiatieven. Maar ze zetten nog te weinig zoden aan de dijk.

Het aantal verkeersslachtoffers is veel te hoog, net als de CO2-uitstoot en het aantal onnodige autoritjes. Mijn idee om verandering in gang te zetten? Op grote schaal kindvriendelijke verkeersomgevingen creëren. Voor kinderen om in te leren en voor volwassenen om bewuster weggedrag te stimuleren.

Aantrekkelijke loop- en fietsroutes

Vanuit Leer in het Verkeer richten wij ons op de veilige schoolomgeving. Gemeentes kunnen Dick Bruna verkeersborden- en tegels plaatsen in de wijk. Zo creëren ze een ‘kijkdooseffect’: de weggebruiker kijkt een kinderwereld in en remt sneller af dan bij een regulier snelheidsbord, weten we uit onderzoek. Een kindvriendelijke verkeersomgeving stimuleert weggebruikers zich bewuster te gedragen. Automobilisten motiveren om de auto te laten staan door aantrekkelijke loop- en fietsroutes te creëren is ook een belangrijke pijler waar wij ons op richten. Onderzoeken wat het kijkdooseffect op grote schaal kan betekenen voor verkeersveiligheid, volksgezondheid en milieubewustzijn lijkt me interessant.

Toekomstvisies verkennen

De belangrijkste voorwaarde voor een toekomst zonder verkeersslachtoffers wat mij betreft? De al vaker beschreven integrale samenwerking tussen bewoners, weggebruikers, scholen, gemeenten en andere overheidsinstanties. Vanuit Leer in het Verkeer weten we dat proactief samenwerken niet vanzelfsprekend is. Het vergt veel tijd en energie om zowel gemeente, school als ouders betrokken te krijgen bij de verkeersveiligheid van kinderen. Maar wij geloven sterk in de kracht ervan. Ik zie het NVVC-congres als de perfecte gelegenheid om samenwerkingen en toekomstvisies met elkaar te verkennen en nu in actie te komen.

Meld je aan Bekijk het programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven