Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

<span>Data kunnen het verschil maken!</span>

Data kunnen het verschil maken!

We zijn in Nederland nogal van het polderen. Maar over sommige zaken zijn we het unaniem met elkaar eens. Zoals verkeersveiligheid, een thema dat ons allemaal raakt. Dat we het met z’n allen heel belangrijk vinden, betekent niet dat we het dan ook automatisch goed voor elkaar hebben. Nog altijd komen gemiddeld bijna twee mensen per dag in het verkeer om het leven. En het aantal ernstig gewonden blijft verontrustend hoog. Tot nu toe is het niet gelukt om dat te doorbreken. Daar maken we ons bij de ANWB grote zorgen over.

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid proberen wij de verkeersveiligheid op allerlei manieren te verbeteren. Inmiddels hebben we samen met onze partners bereikt dat verkeersveiligheid een nationale prioriteit is geworden. Ook vinden overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld elkaar in een breed gedragen ambitie: 0 verkeersslachtoffers in 2050. Dat is hoopvol, maar heeft tot nu toe niet de gewenste impact gehad. Met name ouderen en fietsers zijn al jaren oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Dat vraagt om gerichte maatregelen. Want we worden steeds ouder, blijven tot op hoge leeftijd mobiel en fietsen meer dan ooit tevoren.

Bij de ANWB vinden we dat je klaar bent voor de toekomst als iedereen veilig onderweg kan zijn. Daar zetten we ons dagelijks voor in, en we grijpen daarbij iedere kans aan! Zoals het gebruik van data. Vijf jaar geleden hebben we de ANWB Veilig Rijden verzekering gelanceerd. Aan de hand van de autodata die we verzamelen, monitoren we het rijgedrag van onze verzekerden. Als je veilig rijdt, krijg je een korting op je premie. En we zien dat het werkt! Ook ontstaat hiermee een heel goed beeld van onveilige plekken in het wegennet. Waar wordt hard geremd, abrupt van richting veranderd of te snel gereden? En op welke tijdstippen gebeurt dat? Als je dat weet, kun je voorspellen waar het mis dreigt te gaan nog voordat er ongelukken gebeuren. Daarom stellen we die rijgedragsdata gebundeld en uiteraard geanonimiseerd beschikbaar aan wegbeheerders. De gegevens zijn dus niet te herleiden naar individuele personen. Met deze data hebben de wegbeheerders een geheel nieuw instrument in handen om risicolocaties op te sporen en aan te pakken, en de beschikbare middelen daarbij zo effectief mogelijk in te zetten. Na een succesvolle pilot in Rotterdam werken we inmiddels samen met tientallen wegbeheerders door heel Nederland! De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we het Veilig Rijden-concept verder kunnen uitbreiden. Zo werken we gezamenlijk en proactief toe naar 0 verkeersslachtoffers in 2050!

Marga de Jager,
CEO ANWB

Meld je aan Bekijk het programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven