Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

<span>Genomineerden bekend!</span>

Genomineerden bekend!

Tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 14 april wordt door de bezoekers bepaald welke genomineerde de Nationale Verkeersveiligheidsprijs (NVVP) wint. 
In de video stellen zij zich voor: 

Nationale Verkeersveiligheidsprijs
FietsPadvinder
Een veilige inrichting van wegen en fietspaden is een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. Een veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Wegbeheerders (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zijn verantwoordelijk voor de bestaande en nieuwe infrastructuur. Het Kennisnetwerk SPV heeft definities opgeleverd voor de risico-indicatoren 'veilige fietspaden'. Met goed ontwikkelde risico-indicatoren kunnen we meten hoe vaak en in welke mate potentieel onveilige wegen en fietspaden voorkomen. De risico-indicator Veilige fietsinfrastructuur bestaat uit zes kenmerken; 1. geen obstakels, 2. visuele geleiding, 3. voldoende breed, 4. verharding vlak, stroef, heel en schoon, 5. vergevingsgezinde rand, 6. vergevingsgezinde berm. Als een fietspad aan al deze kenmerken voldoet, is het fietspad voldoende veilig en scoort maximaal op de risico-indicator Veilige fietsinfrastructuur. Tot op heden is het moeilijk om snel, nauwkeurig en eenduidig inzichtelijk te krijgen van de huidige staat van de fietsinfrastructuur, omdat data verouderd of niet (meer) voorhanden is. Vanuit die behoefte is uit een pilot (zomer 2021) met de provincie Noord-Brabant de FietsPadvinder ontstaan.

Waarom verdient jouw project de eerste plaats? 
De FietsPadvinder draagt direct bij aan het risicogestuurd verbeteren van fietsinfrastructuur en daarmee aan een betere verkeersveiligheid. Daarnaast is het innovatief, duurzaam, snel toepasbaar én schaalbaar.


Nationale Verkeersveiligheidsprijs
Veilig fietsen voor ouderen
1. Stel zadel van fiets zo af dat zittend op het zadel tenminste een voet makkelijk aan de grond komt, maar liefst beide voeten. Oudere fietsers moeten leren pas weg te rijden als zij al op het zadel zitten en er op te  blijven zitten tot de fiets stilstaat. Dat voorkomt veel ongevallen bij het op- en afstappen. De afstand tot de trappers moet gelijk blijven zoals voorgeschreven. Bij bestaande fietsen kan dat lang niet altijd. Meestal is een extra hulpstuk nodig, goedkoop maar onbekend ook bij fietsenmakers. Fietsen waarbij er bij het ontwerp al rekening is gehouden met een veilige stand van het zadel zijn zeldzaam. 
2. Kies een driewieler met twee voorwielen, geen gewone, maar een die kan kantelen als een tweewieler. Maar toch altijd met drie wielen aan de grond. Dat voorkomt veel ongevallen als gevolg van slecht wegdek waarbij meestal het voorwiel als eerste uitbreekt. Zo’n fiets zorgt zowel rechtuit als in een bocht voor hetzelfde vertrouwde gevoel als een gewone fiets. Op dit moment is een fiets als kanteldriewieler niet zomaar te koop. Maar van ieder model fiets is een kanteldriewieler te maken door dat te voorzien van een dubbele voorvork met daarboven het kantelmechanisme. Ook andere technische uitvoeringen zijn mogelijk. Vanwege het uiterlijk gaat de voorkeur naar wielen met een diameter tussen 50 en 60 cm.

Waarom verdient jouw project de eerste plaats?

1. Oudere fietsers als slachtoffer van een valpartij bij het op- en afstappen en bij een slecht wegdek vormen een groot en toenemend probleem.
2. Voor beide groepen ongevallen bestaan technisch eenvoudige oplossingen.
3. Hoog tijd om het ontwerp van de fiets (al twee eeuwen oud) veiliger te maken.


Nationale Verkeersveiligheidsprijs

Conflictanalyses met MicroTraffic
Goed inzicht krijgen in verkeersveiligheid op kruispunten is een hele uitdaging. We hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met volledig geautomatiseerde conflictanalyses (tussen auto’s en fietsers/voetgangers), in Amsterdam, Dordrecht, Fryslân, Koggeland, Rijswijk, Vlissingen en Zwolle. Bijna-ongevallen die heel veel waardevolle informatie geven. Hiermee wordt veel meer data en inzichten verkregen om verkeerssituaties te verbeteren. We maken video-opnames op het betreffende kruispunt (minimaal 60 uur beeldmateriaal). De beelden worden vervolgens geanalyseerd met unieke software van onze Canadese samenwerkingspartner MicroTraffic©.  Zij maken gebruik van Artificial Intelligence-technieken. Hiermee wordt inzicht verkregen van alle mogelijke (bijna) ongevallen tussen verschillende verkeersdeelnemers. En niet alleen wordt gekeken naar waar de conflicten zich afspelen, maar ook naar de mate van risico’s met ernstige afloop. Alle aspecten, zoals type verkeersdeelnemers, de verkeersstromen, verkeersbewegingen, gereden snelheden en ontmoetingen, worden hierin meegenomen. Beelden kunnen worden teruggekeken om conflicten beter te begrijpen. Deze inzichten helpen om gericht interventies te plegen op een kruispunt, met als doel de verkeersveiligheid te vergroten.  Het grote voordeel van een geautomatiseerde conflictanalyse, is de mogelijkheid om een observatie van een kruispunt voor een langere periode uit te voeren. Wat gebeurt er op een kruispunt tijdens een drukke spits of gedurende een middagperiode op een schoolroute of tijdens het weekend? Of misschien juist ’s nachts als de verkeerslichten uitstaan? Door alle aspecten hiervan voor een langere periode mee te nemen in de analyse wordt een betrouwbaar en representatief beeld verkregen over het functioneren van het kruispunt. Subjectieve verkeersonveiligheid kunnen we hiermee objectief maken.

Waarom verdient jouw project de eerste plaats?
Een innovatie die ertoe doet. Wij hebben deze unieke software vanuit het buitenland naar Nederland gehaald en toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse situatie. We zitten nu in de fase van scale-up. Onze vernieuwende bijdrage aan risicogestuurd werken. Doordat we gericht op probleempunten kunnen inzoomen kunnen we gericht advies geven.

Breng je stem uit tijdens het congres op 14 april!

Meld je aan Bekijk het programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven