Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Prettig verkeer rond school, maar dan anders

Prettig verkeer rond school, maar dan anders

Voor veel ouders en kinderen voelt het verkeer rond school onveilig. De oplossing zoeken we dan al snel in fysieke aanpassingen van de schoolomgeving. Toch blijken al die drempels, stoplichten en zebrapaden op zichzelf niet voldoende om het onveilige gevoel weg te nemen. Dat kan ook anders, dankzij de ‘positieve tandem’ van fysieke maatregelen én gedragsinterventies.

Onveilig verkeer rond school, waar komt dat door?

Recent onderzoek in 3 provincies laat zien dat het gevoel van onveilig verkeer voortkomt uit een giftige combinatie van de piekdrukte rond school enerzijds en de dagelijkse sleur bij ouders anderzijds. Juist die combinatie zorgt voor irritatie bij verkeersdeelnemers - en daarmee voor een gevoel van onbehagen rond school. Dat vertaalt zich bij ouders, schoolstaf én omwonenden naar een gevoel van onveilig verkeer. Het verkeer is dus niet écht onveilig, maar voelt vooral onprettig.

Dus, wat je wilt is prettig verkeer?

Ja en dat vraagt om het doorbreken van die combinatie van drukte en sleur. En omdat er aan de drukte zelf maar weinig te doen valt, moet de focus liggen op het wegnemen van de sleur. Daar valt de ware winst nog te behalen. Zet daarom nadrukkelijker in op de positieve tandem van fysieke én gedragsmaatregelen. Met gedragsinterventies die mikken op het wegnemen van de dagelijkse sleur. Een interventie als Lekker Anders Dag (externe link) zet ouders aan tot gezonde afwisseling. Met méér plezier onderweg naar school als gevolg. Net als een groter gevoel van sociaal contact en ‘prettig verkeer’ rond school.

Hoe werkt dat dan, in de praktijk?

Lekker Anders Dag Dat stimuleert ouders om hun kinderen af en toe anders naar school te brengen. Wat het voor hen anders maakt, bepalen ze zelf. Of je nu een andere route kiest, een ander vervoermiddel neemt of onderweg even langs de speeltuin gaat onderweg. Zo verandert dagelijkse sleur al snel in een bijzondere tocht met je kind.

En, levert dat echt wat op?

Ja, het werkt écht. Recente metingen laten onder andere zien dat deelnemers aan Lekker Anders Dag onderweg meer ‘quality time’ ervaren met hun kinderen. Bovendien zijn ze zich meer bewust van hun eigen rol, in prettig verkeer rond school. Klinkt goed. Nog een addertje onder het gras? De ervaring bij tientallen scholen leert wel dat een gedragsinterventie als Lekker Anders Dag pas echt goed werkt wanneer zowel ouders als schoolstaf erin geloven en actief meedoen. Juist die wisselwerking tussen schoolleiding en gebruikers zorgt voor het ontstaan van een nieuwe norm - en bijbehorend gedrag.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven