Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Krachten bundelen voor verkeersveiligheid

Krachten bundelen voor verkeersveiligheid

Op 11 april is in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle het tweejaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheidcongres. “Het congres helpt om krachten te bundelen om zo een effectieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid”, vertelt werkgroeplid Maura van Strijp (SWOV).

Van Strijp: “De urgentie van het congres is hoog, het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden daalt al een jaar of tien niet meer. Ik kan niet zeggen dat het nu harder nodig is dan ooit, dan moet je terug naar 1972 met ruim 3000 verkeersdoden, maar het feit dat de daling in verkeersdoden gestagneerd is en de verkeersgewonden zelfs stijgen, is wel zorgwekkend. We moeten nu echt iets anders gaan doen dan de afgelopen jaren, want anders zal de verkeersveiligheid niet verbeteren.”

Mensen activeren

“Vanuit de werkgroep denken we na over alles wat er komt kijken bij zo’n congres, van het bedenken van het programma tot het uitvragen van sessievoorstellen en het uitnodigen van keynotesprekers. Ook niet onbelangrijk is het bedenken van een thema dat mensen activeert voor, tijdens en na de dag.”

#tandem

Het thema van het NVVC2024 is ‘In tandem naar meer verkeersveiligheid’, over samen werken aan verkeersveiligheid. “Naast dat we zorgen dat iedereen bijgepraat wordt over de nieuwste ontwikkelingen en dat we van elkaar weten wie zich waar mee bezighoudt, hopen we ook dat het congres bijdraagt aan samenwerking. Verschillende partijen die werken aan verkeersveiligheid kunnen zo hun krachten bundelen om nog effectiever te zijn.”

Eén plus een is meer dan twee

Het congres heeft naast een kennisfunctie ook zeker een netwerkfunctie. “Onderlinge samenwerking in Nederland is essentieel om de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen dit jaar ook de samenwerking en de verbinding benadrukken. Één plus één is vaak méér dan twee. Hoe kun je, als op een tandem, samen een waardevolle bijdrage leveren aan verkeersveiligheid?”

“We hopen dat iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met verkeersveiligheid en daar een bijdrage aan kan en wil leveren naar het congres komt. Daarbij roepen we vooral de kleinere gemeenten op om óók te komen, ook al heb je misschien weinig tijd en heb je het druk met een overvol takenpakket. We hebben een programma samengesteld waarbij je in één dag helemaal bijgepraat wordt en je hebt de kans om met de ruim 60 andere gemeenteambtenaren in contact te komen, die misschien in hetzelfde schuitje zitten, om samen een slag te maken. Je mag zelfs je wethouder gratis meenemen!”

Van Strijp benadrukt dat het ook een gezellige dag mag zijn. “Verkeersveiligheid kan best een zwaar thema zijn, maar we willen ook graag dat mensen met een goed gevoel naar buiten lopen, misschien met het gevoel dat ze ook op een soort gezellige reünie zijn geweest. “

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven