Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Een innovatieve blik op verkeersveiligheid

Een innovatieve blik op verkeersveiligheid

"Het mooie aan onze samenwerking in Nederland is dat we met deze blog-reeks van SWOV via de ANWB nu bij het bedrijfsleven belanden; een illustratie hoe goed we elkaar vanuit verschillende invalshoeken weten te vinden als het om een belangrijk thema als verkeersveiligheid gaat."

Zoals Frits van Bruggen terecht aangeeft verdienen kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers duidelijk aandacht. Het aparte is echter dat het vergroten van hun veiligheid ook aanpassingen door de auto-industrie vereist. Ter illustratie: innovaties die we toepassen, zoals ‘forward collision warning’, ‘pedestrian warning’, waarschuwen bestuurders voor fietsers die plotseling uitwijken en voor spelende kinderen die richting rijweg lopen.

Het Nederlandse NXP, na de recente overname van het Amerikaanse Freescale, inmiddels wereldmarktleider op het gebied van chips in auto’s, investeert jaarlijks honderden miljoenen euro’s in de ontwikkeling van chips voor de auto-industrie; ook chips die de genoemde functies mogelijk maken.

Zo worden moderne auto’s voorzien van radar en camera’s. En na in eerste instantie vooral waarschuwingen te geven aan bestuurders, zien we een sterke opkomst van auto’s die delen van hun route zelfstandig rijden. Voorlopig nog met de bestuurder als verantwoordelijke.

Aangezien 90% van de ongelukken door menselijk toedoen veroorzaakt worden, heb ik een sterk geloof in de toekomst van geautomatiseerd rijden. Zo biedt Tesla al de mogelijkheid met 120 kilometer per uur op een snelweg te rijden waarbij de auto de afstand tot de voorganger stabiel houdt, zich aanpast aan invoegend verkeer en na een korte tik op de richtingaanwijzer zelfstandig van rijstrook wisselt. En dan slechts alleen indien dit veilig kan.

Aanvullend op deze functies die gebruik maken van radars en camera’s wordt er ook goede voortgang geboekt met directe communicatie tussen voertuigen onderling en tussen infrastructuur en voertuigen. Hiermee kunnen auto’s hun snelheid optimaal afstemmen op snelheidsaanpassingen van het verkeer 1000 meter vóór hen. En kunnen we ook vrachtauto’s in duo’s laten rijden waarbij de tweede vrachtauto de eerste met slechts enkele meters afstand, volledig automatisch, volgt (truck platooning).

Het is niet zo moeilijk voor te stellen hoe deze communicatietechnologie ook de veiligheid van schoolkinderen kan verbeteren. Door op gevaarlijke kruispunten sensoren te monteren die de bewegingen van voetgangers monitoren en aankomend verkeer waarschuwen voor gevaarlijke situaties, verbeteren we de verkeersveiligheid. En als auto’s zelf deze waarschuwingssignalen kunnen ontvangen, kunnen ze zelfs zonder ingrijpen van de bestuurder ongelukken voorkomen.

Hoewel dit laatste nog niet op korte termijn op grote schaal toegepast zal worden, zijn we in Nederland actief bezig met dit soort innovaties. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 zal ‘Connected & Automated Driving’ op de agenda staan. Minister Schultz van Haegen wil zelfrijdende auto’s en truck platooning stimuleren in Europa.

Dat Nederland zelf ook goede initiatieven op dit vlak heeft, blijkt uit de plannen van Brabant om te investeren in Intelligent Transport Systemen op het Brabantse deel van de corridor Rotterdam – Wenen.

Ik wil dan ook graag Christophe van der Maat, gedeputeerde provincie Brabant, vragen om het stokje van mij over te nemen en u meer te vertellen over de Brabantse aanpak om verkeersveiligheid, doorstroming en milieubelasting te verbeteren.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven