Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Een bericht waar ik niet aan kan en niet aan wil wennen

Een bericht waar ik niet aan kan en niet aan wil wennen

De klok heeft net 12 uur geslagen en terwijl ik met mijn naasten toost op een geweldig nieuw jaar vol gezondheid, geluk en liefde ‘bliept’ mijn telefoon. Eén van onze weginspecteurs meldt dat hij onderweg is naar een ernstig en naar later blijkt een dodelijk ongeval. Een eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur heeft verloren, van de weg is geraakt en tegen een boom tot stilstand is gekomen. Een korte mededeling die ik in de afgelopen maanden sinds ik gedeputeerde ben helaas al enkele malen heb ontvangen.

NUL

En terwijl ik nog met een glas champagne in de hand sta, bedenk ik me eens te meer dat deze feestelijke avond voor een aantal mensen een ware nachtmerrie wordt. Een avond waarop ze te horen krijgen dat hun zoon, hun man of vriend en misschien wel vader niet meer thuiskomt. En ik neem me nog meer dan in de afgelopen maanden voor dat we als overheden samen met onze partners echt nog een stap extra moeten zetten om dit soort berichten te voorkomen. Dat we echt moeten streven naar NUL verkeersdoden.

Gedragsverandering

Brabant telt als provincie het meeste kilometers wegen. Wegen die we binnen onze mogelijkheden robuust en veilig aanleggen en beheren en waarbij we knelpunten oplossen. En gelukkig loopt Brabant ook voorop als het gaat om het mogelijk maken van innovaties in de automotive die het verkeer zeker in de nabije toekomst veiliger gaan maken. Maar naast de aanpak van de harde infrastructuur en de technische innovaties waar Maurice Geraets het in zijn blog al over had zetten we sinds een aantal jaren ook in op dat andere belangrijke aspect: gedragsverandering. Bij negen van de tien ongevallen blijkt het gedrag van de weggebruiker zelf de oorzaak van veel ellende te zijn.

Appèl

We doen een appèl op het verantwoordelijkheidsgevoel en het gezonde verstand van weggebruikers. Met de campagne ‘Help Brabant op weg naar NUL verkeersdoden’ vragen we samen met een groot aantal partners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en heel veel vrijwilligers aandacht voor het eigen gedrag van weggebruikers met een focus op de grootste risicogroepen: fietsers, jonge bestuurders en ouderen.

Aangrijpend verhaal

Het pakket aan maatregelen en projecten dat we daarvoor inzetten is bijna te omvangrijk om te benoemen: trainingen om beter met de E-bike om te gaan, fietsverlichtingsacties, jongeren rijden mee in een vrachtauto om te ervaren hoe lang de remtijd van zo’n gevaarte is, onze jonge verkeersambassadeurs bezoeken festivals om in gesprek te gaan met jongeren over verkeersveiligheid, ouders van een overleden verkeerslachtoffer vertellen hun aangrijpende verhaal aan leeftijdsgenoten over wat het wegvallen van hun kind met hen heeft gedaan, groepen ouderen gaan met elkaar de strijd aan om hun verkeerskennis te testen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Niet aan wennen

Alles om weggebruikers bewust te maken. Bewust van hun eigen gedrag en van hun aandeel in een veiliger verkeer. En allemaal in de volle overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een veiliger Brabant. In de hoop dat minder ouders, echtelieden en kinderen te maken krijgen met het verlies van een dierbare in het verkeer. Want zo’n bericht van onze weginspecteur daar kan en wil ik niet aan wennen!

Graag nodig ik Saskia Kluit, directeur van de Fietserbond, uit om in haar blog meer te vertellen over haar visie op verkeersveiligheid bekeken vanaf de fiets.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven