Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Naar buiten moeten we!

Naar buiten moeten we!

Gezeten in de trein van Amersfoort naar Den Haag schrijf ik dit blog. Terwijl het Hollandse landschap aan mij voorbij trekt, denk ik na over de power en de wilskracht die er bij onze vrijwilligers bestaat om korte metten te maken met onveiligheid in het verkeer. Sinds een jaar ben ik directeur van een echte vrijwilligersorganisatie, waar het woord 'doen' voorop staat. Ik ervaar een enorme bevlogenheid. We zijn met z'n allen steeds meer in staat om ervoor te zorgen dat ons producten- en dienstenaanbod meer focus krijgt dan ooit te voren.

Dat is onmogelijk als we alleen binnen de grenzen van onze eigen organisatie blijven. Naar buiten moeten we! VVN-ers in alle geledingen van onze organisatie staan dagelijks in contact met enthousiaste bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties, zakelijke partners en overheidsinstellingen die ieder bereid zijn om een eigen steentje bij te dragen aan het gemeenschappelijke doel van verkeersveiligheid.

Het bevorderen van dat gedeelde doel is wat Veilig Verkeer Nederland de netwerkorganisatie bij uitstek maakt. Lokaal gebeurt dit door de vele buurtacties die georganiseerd worden. Steeds meer bedrijven stellen vrachtauto’s en chauffeurs beschikbaar om basisschoolleerlingen te leren over de dode hoek. En neem de samenwerking op grotere schaal. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor ons een superpartner. Een enorme steun in de rug als het gaat om het bereiken van onze missie 'Iedereen veilig over straat'. Samen met Shell Social Investment zetten we de noodzaak van praktisch verkeersonderwijs op de kaart. Met steun van onze gewaardeerde partners binnen de alcoholsector geven wij het VVN-deel van de Bob-campagne op grote evenementen, van de Vrienden van Amstel Live tot de Zwarte Cross, gestalte.

De informatie, kennis en ervaring die wij verkrijgen vanuit deze continue interactie met onze stakeholders, vertalen wij in ons aanbod van producten en diensten. Om hierin creativiteit en innovatie te stimuleren hebben we afgelopen jaar het VVN Lab in het leven geroepen. Vanuit het VVN Lab signaleren we vraagstukken en trends in de wereld van verkeersveiligheid. Op basis van onderzoek verstevigen we onze kennisbasis zodat dit toegepast kan worden. Tot slot versterken wij in het VVN Lab de innovatiekracht van vrijwilligers en beroepskrachten om zo, al dan niet samen met externe partners, vanuit co-creatie net een stapje verder te zetten.

Om terug te komen op de vragen die mijn voorganger mij heeft meegegeven, kan ik dus niet anders dan stellen dat samenwerking voor ons buitengewoon belangrijk is. Biedt het inspiratie? Ja! Leidt het tot meer actie? Absoluut! Er is nog veel winst te behalen door het bevorderen van een bewust en daardoor veilig verkeersgedrag. We komen van heel ver. Op het veiliger maken van auto's en wegen zijn grote investeringen gedaan waardoor het aantal verkeersdoden in de jaren '70 van ruim 3.000 doden per jaar is gedaald naar 570 in de afgelopen jaren. Dat betekent nog steeds heel veel onvoorstelbaar leed. Teken aan de wand vormt de toename van het aantal ernstig verkeersgewonden. Alleen door intensief en gefocust samen te werken kunnen we bereiken dat we deze verschrikkelijke aantallen fors omlaag brengen.

Graag geef ik het stokje van deze estafetteblog door aan Marlies den Ouden, directeur van TeamAlert. Want; hoe slaagt TeamAlert er in om succesvolle samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs tot stand te brengen? En wat is volgens haar de sleutel tot het inspireren en activeren van jongeren rondom verkeersveiligheid?

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven