Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Rode letters

Rode letters

Volgende week is het zover: het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert het aantal verkeersdoden dat er in 2017 is gevallen. Het is er eentje die met rode letters in mijn agenda staat. Want dit cijfer is niet zomaar een cijfer. Dit zijn dodelijke verkeersslachtoffers. Achter elk ongeval gaat groot menselijk leed schuil: iemand verliest zijn vader of moeder, zijn echtgenoot, opa of dochter. Mensen die midden in het leven staan. Dat dat cijfer na jaren van daling sinds 2015 stijgt, vind ik niet te verkroppen. Ik zal er de komende jaren dan ook alles aan doen om deze trend te keren.

Internationaal lijkt er geen vuiltje aan de lucht. We staan in Europa op de derde plaats. Alleen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk vallen minder slachtoffers. Ook stijgt de mobiliteit in Nederland. Steeds meer mensen zijn en blijven mobiel. Daar zijn we blij mee. Maar dat betekent niet dat het aantal verkeersslachtoffers mag stijgen. Ieder van ons wil zich op een prettige manier verplaatsen en ook weer veilig thuis komen.

In het Regeerakkoord hebben we verkeersveiligheid daarom uitgeroepen tot nationale prioriteit. Ik ben blij dat zoveel organisaties die urgentie met ons voelen en samen willen werken aan een nieuwe aanpak om het verkeer veiliger te maken. Nog dit jaar presenteren we samen een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Meer dan voorheen gaan we denken vanuit de verkeersdeelnemer en wat hij of zij op reis tegenkomt aan risico’s, obstakels en verleidingen. We stimuleren veilig gedrag. Door campagnes, door maatregelen om de weg in te richten, door gebruik te maken van slimme snufjes in de auto. Daarnaast pakken we roekeloos gedrag strenger aan. We verhogen het aantal boetes en vergroten de pakkans.

Soms kunnen we iets doen met wetgeving. Half maart is bijvoorbeeld het experiment 2toDrive definitief ingevoerd. Jongeren die vanaf hun 17e met een coach achter het stuur zitten, blijken minder ongelukken te maken. Inmiddels hebben al 250.000 jongeren op deze manier hun rijbewijs gehaald. Een groot succes!

We hebben samen CROW-handleidingen gemaakt om wegen en de omgeving zo veilig mogelijk in te richten. Op die manier hoeft een gemeente of provincie niet zelf het wiel uit te vinden. Als je weet waar het onveilig is, kun je op basis van die informatie gericht maatregelen nemen.

En dat is nodig. Regionale en gemeentelijke wegen moeten echt veiliger. Daar zijn de meeste ongelukken (85 procent) en vallen de meeste slachtoffers (62 procent). Ik realiseer me dat zulke maatregelen niet van vandaag of morgen zijn uitgevoerd. Des te belangrijker is het om te kijken waar de meeste winst is te behalen. En maak werk met werk! Als de weg toch open gaat voor de riolering of nieuwe leidingen in de grond, denk meteen aan de verkeersveiligheid. Het zijn allemaal lessen die we van elkaar kunnen leren.

Ook in dat opzicht wordt het een enerverende week. Want donderdag bent u allemaal samen op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Amersfoort. Dé plek om in discussies nieuwe ideeën op te doen. Dé plek voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dé plek om van elkaar te leren en goede voorbeelden en ervaringen navolging te geven.

Want één ding is zeker: alleen samen maken we het verkeer in Nederland veiliger. Alleen samen helpen we het aantal verkeersdoden weer omlaag. 

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven