Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Technologie kan levens redden

Technologie kan levens redden

Het verkeer wordt steeds drukker en complexer. Er zijn meer auto’s op de weg, maar ook meer fietsers, voetgangers en steps. Dat veroorzaakt extra stress voor de bestuurder en vraagt ook een voortdurende alertheid. Vaak merken bestuurders het gevaar niet op of schatten zij de situatie verkeerd in, waardoor te langzaam of verkeerd gereageerd wordt, met ongevallen tot gevolg. Meer dan 90 procent van de ongevallen is toe te schrijven aan menselijke fouten.

Bosch is ervan overtuigd dat Advanced Driver Assistance Systems (ADAS of rijhulpsystemen) waardevolle metgezellen zijn in het verkeer. ADAS controleren de omgeving van de auto door middel van radar-, video- en ultrasone sensoren zodat zij de bestuurder tijdig kunnen waarschuwen voor acuut gevaarlijke situaties, en indien nodig ingrijpen. Ze zorgen ervoor dat alle weggebruikers zich veilig door het verkeer kunnen bewegen, ondanks de grotere verkeersdrukte.

Helaas dienen we vast te stellen dat heel wat bestuurders niet op de hoogte zijn met welke ADAS hun auto is uitgerust. Bestuurders inzicht geven in de rijhulpsystemen die zich in de auto bevinden en hoe deze correct te gebruiken, zou al een grote stap vooruit zijn. Zo is ESP® sinds november 2014 verplicht op alle nieuwe auto’s in de EU, maar toch weten heel wat bestuurders niet dat dit veiligheidssysteem op hun auto standaarduitrusting is en slippen voorkomt.

Vanaf mei 2022 worden onder meer het vermoeidheidsdetectiesysteem, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning en het automatisch noodremsysteem verplicht in de EU voor alle nieuwe modellen, en vanaf mei 2024 voor alle nieuwe auto’s. Bosch wil daarom de komende jaren het belang van deze systemen extra in de kijker zetten. Bestuurders moeten weten wat deze systemen doen, wanneer ze ingrijpen en hoe ze correct gebruikt moeten worden. Deze systemen kunnen levens redden. Dat is niet alleen de overtuiging van Bosch; het Europees Parlement1 gelooft dat deze verplichte veiligheidstechnologieën ervoor kunnen zorgen dat tegen 2038 meer dan 25.000 levens gered en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen worden.

Laten we er daarom voor zorgen dat deze systemen beter gekend zijn bij bestuurders, maar ook bij alle stakeholders die verkeersveiligheid een warm hart toedragen. Dat kan met informatiecampagnes, door bij aflevering van een nieuwe auto de nodige uitleg te geven of door bestuurders, ordehandhavers én beleidsmakers de impact te laten ervaren tijdens opleidingen op een testcircuit. Als de systemen beter gekend zijn, wordt er – hopelijk – ook bewuster mee omgegaan.

En hier kom ik terug op de vraag van de politie. ADAS helpen de bestuurder gepast te reageren, maar de bestuurder blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en het respecteren van de verkeersregels. Ook dat wil Bosch in zijn communicatie benadrukken. Noodremsystemen kunnen ingrijpen als een fietser of voetganger plots voor de auto opduikt, maar ze zijn geen vrijgeleide om niet meer op de weg te letten. Vermijd daarom elke afleiding.

Veel bestuurders zijn echter hardleers, dus er zijn zeker nog veel meer maatregelen nodig voor een veiliger verkeer. Vandaar mijn vraag aan DTV Consultants. Wat is volgens jullie, als adviseur, de grootste uitdaging op het gebied van verkeersveiligheid?

Patrick Incoletti
Robert Bosch BV

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven