Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Bezint, voordat ge begint

Bezint, voordat ge begint

Het strategisch programma verkeersveiligheid (SPV) heeft een stevige ambitie als het gaat om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Een ambitie die alleen waar gemaakt kan worden als we werken aan zowel een veilige infrastructuur als goed verkeersgedrag.

Om de vraag van Patrick Incoletti (Bosch) te beantwoorden: onze grootste uitdaging op het gebied van verkeersveiligheid is wat mij betreft de risicogestuurde aanpak voor een veilige infrastructuur en de aanpak van de groeiende heterogeniteit in het verkeer. Zo hebben we recent onderzoek gedaan naar de relatie tussen de verkeersveiligheid en de vormgeving van rotondes en de voorrangssituatie van de fietsers. En naar de positie van nieuwe voertuigen op de weg. Denk aan de speed pedelec, het elektrische stepje, maar ook de toenemende aantallen cargobikes. Dit geeft inzichten om te komen tot nieuw beleid, gericht op het verkleinen van de risico’s van deze ontwikkelingen. Dit zijn wel maatregelen voor de (middel)lange termijn.

Voor de korte termijn zijn wij blij met de toenemende vraag naar verkeersveiligheidsaudits. Dit is een preventief en typisch Duurzaam Veilig-instrument. Bij een verkeersveiligheidsaudit van het onderliggend wegennet kijken we specifiek door de bril van verkeersveiligheid. Met als doel het voorkomen van (ernstige) ongevallen door al in de verschillende voorbereidingsfasen mogelijke veiligheidsrisico’s te identificeren. ‘Bezint dus, voor ge begint’. Het oplossen van verkeersveiligheidsrisico’s in de ontwerpfase is immers vele malen goedkoper dan ingrepen achteraf. Maar belangrijker nog dan de financiële kant, is het veiliger of vergevingsgezinder maken van de infrastructuur om daarmee verkeersslachtoffers te voorkomen. Een mooi voorbeeld dat bij deze risicogestuurde aanpak aansluit, is het feit dat de Provincie Noord-Brabant onlangs een verkeersveiligheidsaudit verplicht heeft gesteld bij de subsidieaanvraag voor snelfietsroutes. Wij zijn er bijzonder trots op dat wij als DTV Consultants de eerste audit uit hebben mogen voeren voor de gemeenten Gilze en Rijen en Tilburg.

Toch kunnen we met het ontwerpen van de infrastructuur niet alle verkeersonveiligheid voorkomen. Ook een ontwerp ‘volgens het boekje’ wordt gebruikt door mensen. Gedragscampagnes en aandacht voor onervaren of kwetsbare doelgroepen hebben bij ook DTV Consultants veel aandacht. Concrete projecten zoals ‘TotallyTraffic’-onze verkeerseducatieprogramma’s op scholen- en ‘Doortrappen’ -waarbij we ouderen motiveren om langer veiliger te blijven fietsen-, zijn concrete maatregelen die naadloos passen in de risicogestuurde aanpak van het SPV.

Een belangrijke gedragsoorzaak van ongevallen is afleiding, met de smartphone als voornaamste boosdoener. De Stichting Yannick is vanaf 2017 actief op het gebied van bewustwording, preventie en wet- en regelgeving over de risico's van afleiding tijdens de verkeersdeelname. Ik ben benieuwd: wat is er veranderd rond afleiding in verkeer en gebruik van mobieltjes achter het stuur, in vergelijking met toen jullie begonnen met Stichting Yannick?

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven