Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

#NOTME

#NOTME

Op 31 maart 2016 werd onze 21 jarige dochter Yannick door een, volgens het Openbaar Ministerie, appende automobiliste doodgereden. Yannick fietste samen met een vriendin op een open polderweg op Texel en werd van achteren aangereden met een snelheid van 80 kilometer per uur zonder dat er werd uitgeweken of geremd. Die zinloze dood liet diepe sporen na bij direct betrokkenen, familie, vrienden en bekenden en vormde de kiem, ook mede door het daaropvolgende onderzoek en de rechtszaak, voor de oprichting van Stichting Yannick.

Eind 2017 besloten wij samen met onze advocate, Hanneke Comans-Diesfeldt, tot de formele oprichting van Stichting Yannick. Onze algemene missie; het onder de aandacht brengen van de risico's van het gebruik van smartphones tijdens de verkeersdeelname met als speerpunten; bewustwording en preventie, uitbreiding handhaving en controle, aanpassing wet- en regelgeving.

In 2018 is onze stichting op het NVVC congres verkozen tot Ambassadeur Verkeersveiligheid 2018/20. De afgelopen jaren hebben wij ons met een aantal vrijwilligers ingezet om het mondiale probleem, risico's van het gebruik van smartphones tijdens de verkeersdeelname zowel nationaal als internationaal op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Wij denken dat dit, samen met andere partijen ook gelukt is. Die aandacht heeft helaas nog niet geleid tot afname van het aantal verkeersslachtoffers. Daar is meer voor nodig dan alleen maar aandacht. Er zijn een aantal belangrijke stappen gezet, ook door de overheid, maar dat is nog niet genoeg. Als wij de SPV doelstelling "0 verkeersdoden"willen halen, dienen er ook drastische maatregelen te worden genomen.

De Noorse hoofdstad Oslo had in 2019 een verkeersdode te betreuren. Het rendement van een jarenlange investering op het gebied van infrastructuur, wet- en regelgeving, bewustwordingscampagnes etc. Dus het kan. Onze stichting heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in overleg met betrokken partijen (Ministerie, OM, Nationale Politie, volksvertegenwoordigers, werkgevers), maar ook presentaties en workshops verzorgt voor werknemers/werkgevers en op congressen. Alle partijen zijn het eens over het feit dat appen tijdens de verkeersdeelname onverantwoord is, not done!

Onze stichting werkt samen met andere partijen om middelen te ontwikkelen die verantwoord verkeersgedrag stimuleren. Recent hebben wij een videofilm gerealiseerd voor jongeren van 12-14 jaar met als motto, Ogen op de weg, smartphone in je zak. Momenteel zijn we druk doende een theatervoorstelling te ontwikkelen en met de voorbereidingen van de landelijke Dag van de Afleiding.
Ondanks ons verdriet en het gemis, blijven wij strijden voor een toekomst waarin iedere verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. Uiteindelijk bepalen alle verkeersdeelnemers en onze overheid of dit realiteit wordt of een utopie blijkt.

Aan Minister Cora van de Nieuwenhuizen de vraag of de best practice van Oslo ook navolging gaat krijgen in ons land.

Lauranne Jansen en Frank Frijns
Stichting Yannick

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven