Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

De Slimme Route naar Zernike

De Slimme Route naar Zernike

Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, heeft mij gevraagd hoe ik als wethouder van Groningen zorg voor meer draagvlak voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Ik doe dat aan de hand van een actueel voorbeeld in onze stad: de Slimme Route naar Zernike.

Steden kunnen voor de veiligheid van fietsers blijven investeren in drukke routes waarop veel fietsers en auto's samen rijden. Maar dat blijven vaak lapmiddelen die het echte probleem niet of onvoldoende oplossen. Drukte bij het oversteken, files van fietsen en auto’s op de aanvoerroutes en lange wachttijden bij de verkeerslichten los je niet zomaar op.

Daarom hebben we in Groningen drie jaar geleden een radicaal andere keuze gemaakt voor de drukke fietsroute via de Zonnelaan naar de campus Zernike in het noorden van de stad. Op piekmomenten waren de fietspaden afgeladen vol met fietsende studenten. Met als gevolg dat het autoverkeer van of naar de ringweg lang stond te wachten voor de kruisingen en automobilisten onverantwoorde risico’s namen om over te steken. De verkeersveiligheid voor fietsers nam er zienderogen door af.

Traditionele, infrastructurele oplossingen zoals de aanleg van een fietstunnel of rotonde op deze locatie zou erg kostbaar zijn. We zijn daarom een proef gestart met de promotie van alternatieve en veiliger fietsroutes. Tijdens de kennismakingsweek voor nieuwe studenten in Groningen zijn we gestart met de marketingcampagne ‘Slimme Route naar Zernike’. Tijdens deze campagne zijn twee alternatieve fietsroutes gepromoot, veel aantrekkelijker en veiliger dan de Zonnelaan èn, misschien wel belangrijker, zonder verkeerslichten en andere obstakels. Deze routes voeren voor een groot deel over vrijliggende fietspaden zonder gemotoriseerd verkeer. Hoewel deze fietsroutes qua afstand misschien wel iets langer zijn dan de route via de Zonnelaan, zijn ze veel sneller gebleken.

Nu, ruim drie jaar later, is de fietsroute door het Selwerderpark uitgegroeid tot de meest drukke fietsroute van Groningen met maar liefst 18.000 fietsers per dag. De fietsroute via de Zonnelaan wordt ook nog steeds goed gebruikt, maar is veel minder druk dan voorheen.

Dat succes heeft ook een keerzijde. Inmiddels zijn aanpassingen van de fietsroutes nodig om de flinke stromen fietsers te kunnen verwerken en om snelheidsverschillen tussen fietsers op te kunnen vangen. Nog voor het nieuwe studiejaar verbreden we het fietspad door het Selwerderpark tot 4,5 meter, richten we de Bessemoerstraat in als fietsstraat en geven we fietsers op de fietsoversteek Eikenlaan voorrang op het auto- en busverkeer.

Dit zijn uiteraard forse ingrepen maar voor fietsers én de fietsveiligheid zijn de investeringen in beide alternatieve fietsroutes veel wenselijker en slimmer. Inmiddels denken we in Groningen ook na over andere Slimme Routes van en naar het hoofdstation en in en om de binnenstad. Veiligheid gaat dus niet alleen over inrichting op straatniveau, maar ook het routeren van snel in langzaamverkeer in het totale (stedelijke) vervoerssysteem.

Ik geef het stokje graag over aan Henk Brink, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Drenthe. (Misschien kan hij zijn licht laten schijnen over het toenemend aantal e-bikers op de mooie Drentse fietspaden of de fietssnelweg tussen Assen en Groningen…)

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven