Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Nieuwe kansen voor nog meer verkeersveiligheid!

Nieuwe kansen voor nog meer verkeersveiligheid!

Wat een eer om de laatste blog voorafgaande aan het NVVC te mogen schrijven! Nog een paar dagen te gaan en dan gaat het congres van start. Altijd een bijzonder moment voor het ministerie, omdat we dan bekend maken hoeveel mensen in 2015 in het verkeer zijn omgekomen. Op dat soort momenten realiseren we ons allemaal des te meer dat al deze mensen niet veilig thuis gekomen zijn en merk ik dat iedereen extra gemotiveerd is Nederland nog meer verkeersveilig te maken!

Dat maakt voor mij het verkeersveiligheidterrein bijzonder. Met zo veel partijen – overheden, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en het bedrijfsleven – werken we allemaal aan hetzelfde doel. Vanuit ons eigen perspectief, waarbij we allemaal een ander deel van de weggebruiker vertegenwoordigen, weten we elkaar steeds beter te vinden.

Dit sluit helemaal aan bij de vraag die Marlies den Ouden mij in haar blog stelt; “is er reden om samen extra gas te geven?” Ja, want er liggen mooie kansen op tafel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze kansen zien we vooral in innovatieve oplossingen, die zich bevinden in het hele brede veld van de verkeersveiligheid.

Zo werken we samen met de decentrale overheden en SWOV aan zogenaamde SPI’s. Dit zijn indicatoren die zorgen dat we door het in kaart brengen van risico’s beter in staat zijn om hier op te sturen. Onlangs is een innovatief project afgerond waarbij fabrikanten van kunstgras wegbeheerders hebben geholpen, zodat de bermen langs fietspaden niet alleen mooi groen blijven, maar er vooral voor zorgen dat mensen niet van de fiets vallen als ze in de berm komen. Ook is de fietsindustrie samen met NEN aan de slag gaat om een veilige helm voor speed-pedelecs te ontwikkelen en op initiatief van ANWB is een visie ontwikkeld over verkeer in de stad waarin verkeersveiligheid naast ruimtegebruik een plek heeft. Op veel vlakken wordt dus gewerkt aan verkeersveiligheid. Soms is het lastig om door de al deze verschillende acties het bos te zien, maar door met elkaar in gesprek te blijven, zoals het verkeersveiligheidsdiner en congressen als het NVVC, delen we kennis en leren we van elkaar.

We zien ook kansen op het terrein van nieuwe technologische ontwikkelingen. De minister heeft afgelopen donderdag met al haar Europese collega’s in zelfrijdende auto’s door Amsterdam gereden. Door het stimuleren van nieuwe technologieën, worden voertuigen nog veiliger. De ontwikkeling van rijtaakondersteunde technieken in de auto, vooruitlopend op de zelfrijdende auto, leveren nu al een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Deze technieken nemen een deel van het menselijk handelen over, wat wenselijk is gezien het gegeven dat 90% van de verkeersongevallen op één of andere manier terug te voeren is op een menselijk fout.

En niet alleen de auto bevat veel techniek. De slimme fiets is flink in ontwikkeling. Deze fiets waarschuwt je bijvoorbeeld als er verkeer van achter nadert: een extra paar ogen in je rug! Technologie kan echter ook zorgen voor afleiding; smartphones zijn een relatief nieuw risico in het verkeer. Door apps als de FietsModus en campagnes als ONderweg ben ik OFFline, maken we mensen bewust om geen gebruik van sociale media te maken in het verkeer.

We zitten in een fase van nieuwe initiatieven en verbindingen. Dat laat het programma van het NVVC ook zien. Maak er een inspirerende dag van op 21 april!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven