Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Een continue actieve en toekomstgerichte aanpak van de politie

Een continue actieve en toekomstgerichte aanpak van de politie

Hoewel de politie sterk is in reactief handelen, vooral ten tijde van ongevallen en rampen, besteden wij uiteraard ook veel aandacht aan wat er waarschijnlijk of wellicht in de (nabije?) toekomst op ons afkomt of wat wij voorzien. En omdat ook wij niet beschikken over een glazen bol, maken we daarvoor in vele vormen van samenwerking dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid partners, ook binnen het verkeersveiligheidsdomein.

Je hoeft in het verkeer maar om je heen te kijken of je ziet de toekomst al naderbij komen. Het aantal (deels-)elektrische auto’s neemt zienderogen toe en ook allerlei geavanceerde rijhulpsystemen in zakelijke en privévoertuigen zijn aan een forse opmars bezig. Tegelijk wordt geëxperimenteerd met zelfrijdende voertuigen in allerlei varianten en is er een gestage opmars van lichte elektrische voertuigen zoals stepjes. De politie is hierover in gesprek met overheidsinstanties voor wat betreft de toelating, de verkeersveiligheid en de handhaafbaarheid. Maar wat te denken van andere manieren van forensisch voertuigonderzoek na een ongeval? Het opmeten van remsporen is allang vervangen door het uitlezen van digitale voertuiginformatie en de toekomstige veranderingen zijn ook in dit opzicht groot. Dit alles vraagt dus een continue actieve en toekomstgerichte aanpak van de politie.

Ook wegbeheerders moeten inspelen op dit soort veranderingen. Andere en een grotere diversiteit van voertuigen en de invoering van het 30 km/u-regiem vraagt ingrepen in de huidige infrastructuur. De politie staat vanuit haar jarenlange handhavingservaring de wegbeheerders daarin met advies terzijde.

Met betrekking tot die handhaving heeft de politie eveneens de blik op de toekomst gericht. Innovatie in handhaving staat hoog op de agenda, ook waar dat aanpassing betekent van huidige wet- en regelgeving. Recent heeft de politie de door onszelf ontwikkelde MonoCam in gebruik genomen. Een verplaatsbare camera die geautomatiseerd verbaliseert wanneer een bestuurder met een telefoon in de hand rijdt. Verdere doorontwikkeling van deze technische mogelijkheid, zoals bijvoorbeeld verbaliseren indien een bestuurder rijdt zonder een gordel om te hebben, behoort tot de mogelijkheden.

En tot slot de menselijke factor. Momenteel gaan vele politiemensen, na zich vaak vele tientallen jaren met hart en ziel voor de maatschappij te hebben ingezet, welverdiend met pensioen. Maar gelukkig zijn tegelijk grote groepen jonge collega’s in opleiding om het werk voort te zetten. En ja, daarbij is ook aandacht voor de vele facetten van verkeershandhaving.

Is de politie klaar voor de toekomst? Jazeker!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven