Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Verbinding maken: niet nieuw, wel nodig!

Verbinding maken: niet nieuw, wel nodig!

Onlangs was ik in gesprek met een familielid. Ze had net te horen gekregen dat de ziekte Alzheimer was vastgesteld in een beginnend stadium. "Mijn dochter wil nu dat ik gelijk stop met autorijden maar ik kan dat nog heel goed, en ik rij al niet meer over de snelweg..."  

 Naast mijn reguliere werk voor de verkeersveiligheid vanuit CROW en het Kennisnetwerk SPV ben ik sinds kort als vrijwilliger werkzaam voor Alzheimer Nederland. Ik ben geschrokken van de cijfers: 290.000 mensen hebben een vorm van dementie op dit moment. Dit aantal groeit naar meer dan een half miljoen in het jaar 2040 en naar meer dan 600.000 in het jaar 2050. 

De kwetsbare verkeersdeelnemer is een speerpunt in het SPV. Hoe houden we deze groep mensen (voor het overgrote deel ouderen) op een veilige manier mobiel zodat ze zich nog onderdeel kunnen voelen van de maatschappij? Zijn we klaar met onze kennis, hulpmiddelen en begeleiding van deze mensen voor de toekomst? Een toekomst waarin iedereen te maken krijgt met iemand die lijdt aan een vorm van dementie. 

Het Kennisnetwerk SPV heeft er niet voor niets voor gekozen om in het Stappenplan Risicoanalyse de analyse van de bevolkingssamenstelling op te nemen. Een stap die je bewust maakt van de verkeersveiligheid van specifieke doelgroepen.  

Het ministerie van IenW heeft eerder dit jaar het Plan veilige mobiliteit ouderen 2021-2025 opgesteld in samenwerking met tal van partijen. Veel voorbeelden van projecten en programma’s laten zien dat samenwerking tussen het fysieke en sociale domein onontbeerlijk is. Er gebeurt zoveel, dat we het vaak niet van elkaar weten.  

Vanuit CROW en het Kennisnetwerk SPV zie ik het als onze opdracht om werelden met elkaar te verbinden en nog meer in te zetten op kennisuitwisseling. En die verbinding tussen domeinen kan en moet op alle niveaus gebeuren, dus niet alleen lokaal maar juist ook op landelijk niveau.  

Als Kennisnetwerk hebben we dit jaar kennisgemaakt met de provincie Antwerpen. We kijken naar wat zij doen in hun traject van 'de verkeersveilige gemeente', vooral als het gaat om het bouwen van een community. In 2022 willen we als kennisnetwerk ook meer inzetten op verbinden van gemeenten onderling bij het maken van risicoanalyses en het omgaan met de definities van risico-indicatoren. 

Wij gaan volop door met onze bijdrage aan verbetering van de verkeersveiligheid en blijven daarover graag met iedereen in gesprek. In ieder geval 14 april tijdens het NVVC, waar we dat hopelijk live kunnen doen!  

En mijn familielid? Zij mag voorlopig zeker nog blijven rijden, maar ze zal wel een rij-test moeten doen om te bepalen of dat veilig genoeg kan. 

 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven