Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Zijn we klaar voor de toekomst? Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres valt dit jaar met de deur in huis. Het is een terechte en tegelijkertijd lastige vraag. Eerst maar even over de toekomst: Ik heb geen glazen bol. Maar ik zie onze bevolking, vooral in de steden groeien en verder vergrijzen. Het wordt steeds drukker op de weg en op het fietspad. Er wordt ook vaker gefietst en ook op hoge leeftijd fietsen we nog graag. Dat is goed voor onze gezondheid, maar fietsers zijn kwetsbaar. En ook de verleidingen van smartphones onderweg kunnen kleine hoekjes vormen waar ongelukken in kunnen zitten.

Verkeersveiligheid gaat in de kern over drie dingen. Ten eerste: een veilige en voorspelbare infrastructuur. Dus een wegennet met goede fietspaden, een weginrichting die past bij de maximumsnelheid, en veilige kruisingen en afslagen. Alles is op een solide en logische manier ingericht, zodat verkeersdeelnemers onderweg zo weinig mogelijk verrassingen tegenkomen. We inventariseren de punten waar toch nog risico’s kunnen ontstaan en pakken die aan: het ‘risicogestuurd werken’.

Het tweede is: veilige voertuigen. Auto’s, fietsen, e-bikes, en nieuwe innovatieve twee-, drie- en vierwielers moeten voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften. En er komen steeds meer digitale instrumenten, zoals geavanceerde rijhulpsystemen in auto’s, navigatiediensten en sensoren die informatie over de toestand van de weg kunnen registreren. Door die beschikbare digitale informatie landelijk beter te ontsluiten, kunnen we waarschuwingen en reisadviezen geven die het verkeer veiliger maken. Dit zijn enkele voorbeelden van zaken die we samen met andere partijen regelen.

De derde, en misschien wel belangrijkste factor voor verkeersveiligheid is het individuele gedrag van verkeersdeelnemers. Dit is wat lastiger te regelen. Met bewustwordingscampagnes en educatie helpen we mensen met veiliger gedrag, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de veiligheid van anderen. Want afleiding en ongeluk zitten in een klein hoekje. We hebben dus allemaal zelf een belangrijke sleutel tot veilig verkeer in handen: door ons te concentreren op de weg en niet op iets anders. Iedereen weet wat een BOB is. MONO wordt een merk met dezelfde zeggingskracht. Naast campagnes en handhaving van verkeersregels richten we ons op educatie. En daar zitten heel innovatieve primeurtjes bij. Er is door Veilig Verkeer Nederland een speciale versie van de  populaire game Minecraft ontwikkeld als verkeersveiligheidsles. Op maat gesneden voor een belangrijke doelgroep: de kinderen.

Gelukkig draag ik de verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid niet alleen. Samen met kennisinstituten zoals het kennisnetwerk SPV, SWOV en CROW, wegbeheerders (Rijk en medeoverheden) en maatschappelijke partijen zoals VVN en de ANWB werken we elke dag aan het verbeteren van verkeersveiligheid. Zodat wij allemaal vlot van A naar B kunnen reizen, en weer veilig thuiskomen. Vandaag, en ook in de toekomst.

Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Meld je aan Bekijk het programma

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven