Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Is de mens klaar voor de toekomst? 

Is de mens klaar voor de toekomst? 

‘Zijn we klaar voor de toekomst?’ werd mij gevraagd. We kunnen ons beter afvragen of de méns wel klaar is voor de toekomst. Wat kunnen wij in onze rol van weggebruiker zelf doen om het aantal verkeerslachtoffers terug te dringen?

Eigen verantwoordelijkheid

Ik geloof dat we de verkeersveiligheid substantieel kunnen verbeteren. Maar alleen als we het samen doen en alleen als we zowel de maatschappij als geheel als de individuele weggebruiker weten te motiveren tot verkeersveilige keuzes. Uiteindelijk gaat het om het bereiken van de intrinsieke motivatie om het goede te doen in het verkeer.

Wat Veilig Verkeer Nederland doet is bedrijven, overheden én burgers hun eigen verantwoordelijkheid laten inzien. Via campagnes en educatie zetten we in op de maatschappelijke norm voor veilig verkeersgedrag. En we bieden individuen een concreet handelingsperspectief om hun eigen verkeersgedrag en dat van anderen positief te beïnvloeden.

Beleving van verkeersveiligheid

De manier waarop mensen het verkeer beleven, heeft direct invloed op hun gedrag.

- Hebben ouders het gevoel dat het op de schoolroute veilig is, dan laten ze hun kind vaker zelf naar school lopen of fietsen.  
- Vinden senioren het niet fijn om in de spits op pad te gaan, dan kiezen ze voor andere momenten.
- 42% van alle Nederlanders wijkt weleens van de gewenste route af omdat het alternatief verkeersveiliger is.

Deze betrokkenheid van mensen bij hun eigen leefomgeving, en het belang dat zij hechten aan verkeersveiligheid: dát is wat we willen aanwakkeren. Dat is een voedingsbodem om mensen bewust te maken van het feit dat ze zelf een wezenlijke schakel zijn om het verkeer een stukje veiliger te maken. Die betrokkenheid zetten we om naar activatie: mensen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid in hun eigen buurt, woonplaats of gemeente.

Verkeer is mensenwerk

Het is waarschijnlijk een utopie om te denken dat er in 2050 nul verkeersdoden zullen zijn in ons land, maar het is wel de stip aan de horizon. We moeten met z’n allen in staat zijn om die stijgende lijn om te buigen. Verkeer is mensenwerk. Belangrijk is daarom de mens als uitgangspunt te nemen en in slimme verbinding met infrastructuur en handhaving er voor te zorgen dat mensen zich veiliger voelen in het verkeer en dat het aantal slachtoffers en ernstig gewonden in het verkeer gaat dalen.

Mogelijk heeft het kersverse regeerakkoord dat ook al begrepen. Immers de titel ‘Omzien naar elkaar’, (en samen) ‘vooruitkijken naar de toekomst’ past goed in de benadering van Veilig Verkeer Nederland.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven