Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Gezamenlijke ambities en uitdagingen

Gezamenlijke ambities en uitdagingen

De Groningse wethouder Paul de Rook heeft mij het spreekwoordelijke stokje overgedragen en mij gevraagd om te vertellen hoe we in de provincie Drenthe inzetten op het thema fiets en verkeersveiligheid. Dat doe ik graag! Groningen is een echte fietsstad en Drenthe een echte fietsregio. We hebben hierin dus gezamenlijke ambities en ook gezamenlijke uitdagingen voor fietsers en veiligheid.

Als regionale overheden werken we samen aan nieuwe en goede oplossingen voor de groeiende vormen van mobiliteit. Hierbij houden we rekening met de wegwerkzaamheden die in Groningen plaats gaan vinden zoals de Aanpak Ring Zuid. Wij zien in de e-bike een aantrekkelijk alternatief voor reizen met het openbaar vervoer. Is fietsen op een e-bike dan niet heel suf? Nou, niet voor scholieren en studenten rond Groningen! Zij vinden de e-bike leuk, makkelijk en snel, en zouden de elektrische fiets willen aanschaffen als hij goedkoper zou zijn of financiering mogelijk is. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn verschenen in het rapport E-bike pilot Scholieren & Studenten. Voor scholieren blijkt de e-bike een aantrekkelijk alternatief voor bus en/of trein. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer scholieren en studenten gebruik zullen maken van de e-bike. Heel veel scholieren moeten om half negen op school zijn. Het openbaar vervoer zit in de spits meestal vol. De e-bike helpt jongeren die iets verder van de stad wonen om op een prettige manier naar hun school te fietsen. Ik vind het geweldig dat scholieren enthousiast zijn en ik hoop dat meer scholieren volgen en op de e-bike stappen. Ik zou graag willen dat studenten de keuze krijgen: Of een OV-abonnement of een geldbedrag dat besteed kan worden aan een e-bike.

Om forensen op de fiets te krijgen zetten we als regionale overheden in op een 30 kilometer lange fietssnelweg tussen Assen en Groningen. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook van groot belang als straks de zuidelijke ringweg van Groningen op de schop gaat. Door de toegenomen snelheid en de grotere actieradius van de e-bike is die afstand geen probleem meer om dagelijks te fietsen. Wij zijn nu aan het bekijken waar de fietssnelweg moet komen te liggen en hoe we deze willen gaan inrichten. We willen een unieke en innovatieve fietssnelweg realiseren, veel meer dan een breed stuk asfalt met gescheiden rijbanen. We kijken naar nieuwe technieken voor aanleg en onderhoud, zoals zelfherstellend asfalt en naar innovatieve verlichting via sensoren.

Ook recreatief fietsen en veiligheid is een belangrijk onderwerp. Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek en heeft niet voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie gekregen! Met de wind door je haren, in je eigen tempo en over mooie, veilige fietspaden kun je in Drenthe met volle teugen genieten van al het moois om je heen. Ook recreatieve fietsers pakken steeds vaker de e-bike. Dat fietst natuurlijk heel anders dan een gewone fiets. Je hebt al gauw een mooie snelheid te pakken en daar moet je wel rekening mee houden. Die bocht is dan misschien opeens wel wat krapjes. In Drenthe willen we ons fietspadennetwerk dan ook onder de loep gaan nemen om de fietspaden ook aantrekkelijk en veilig te houden voor e-bikers! Want fietsen is leuk en gezond en we willen het ook veilig houden!

Gezamenlijke ambities en uitdagingen vragen ook om samenwerking. Graag geef ik het stokje door aan Felix Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland, met de vraag hoe belangrijk samenwerking is voor Veilig Verkeer Nederland. Biedt het inspiratie? Leidt het tot meer actie? 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven