Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Bezint, voordat ge begint

Bezint, voordat ge begint

Het strategisch programma verkeersveiligheid (SPV) heeft een stevige ambitie als het gaat om het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Een ambitie die alleen waar gemaakt kan worden als we werken aan zowel een veilige infrastructuur als goed verkeersgedrag.

Verder lezen

Technologie kan levens redden

Technologie kan levens redden

Het verkeer wordt steeds drukker en complexer. Er zijn meer auto’s op de weg, maar ook meer fietsers, voetgangers en steps. Dat veroorzaakt extra stress voor de bestuurder en vraagt ook een voortdurende alertheid. Vaak merken bestuurders het gevaar niet op of schatten zij de situatie verkeerd in, waardoor te langzaam of verkeerd gereageerd wordt, met ongevallen tot gevolg. Meer dan 90 procent van de ongevallen is toe te schrijven aan menselijke fouten.

Verder lezen

Harde realiteit

Harde realiteit

De impact van verkeersongevallen is ook voor politiemensen groot en emotioneel. Ter plaatse van het ongeval komt de harde realiteit direct binnen. Iedere dag staan op bijna twee plaatsen in ons land agenten voor een deur om het vreselijke nieuws te brengen. Daarnaast zien we bijna zestig ziekenhuisgewonden per dag, waarachter veel leed schuilt. Wij vinden het als politie van groot belang om stil te staan bij alle verkeerslachtoffers en de harde realiteit die verkeersongevallen voor mensen, slachtoffers, direct betrokkenen, nabestaanden, met zich meebrengen.

Verder lezen

Geen tijd te verliezen

Geen tijd te verliezen

2019 eindigde met een doorbraak op het gebied van verkeersveiligheid: minister Van Nieuwenhuizen kondigde aan dat er een half miljard euro extra beschikbaar komt voor de komende 10 jaar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daar hebben veel organisaties op aangedrongen en het is mooi dat zij er gehoor aan geeft. Want dat er echt wat moet gebeuren aan de negatieve trend van aantallen verkeersdoden en gewonden, is voor iedereen klip en klaar.

Verder lezen

Een beslissend decennium

Een beslissend decennium

Als het kan, dan fiets ik naar mijn werk. Hoewel ik de routes wat afwissel, kom ik altijd langs het Haagse Malieveld. Inmiddels ligt dat er weer aardig bij en maakt men zich op voor het jaarlijkse Kerstcircus. Maar nog maar enkele weken geleden stond het vol met boeren en bouwers en hun zware machines. Heftig protesterend tegen de stikstofmaatregelen die hen onevenredig hard zouden treffen.

Verder lezen

Terug naar boven