Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2024

Verkeersveiligheid gebaat bij meer startup mentaliteit

Verkeersveiligheid gebaat bij meer startup mentaliteit

“Verkeersveiligheid is een grote maatschappelijke opgave en daarom …”, het zouden zo maar de eerste woorden kunnen zijn van de openingsspeech van de nieuwe Minister van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het NVVC congres 2022. Hoe krachtig zijn deze woorden nog? Een maatschappelijke opgave betekent dat veel organisaties betrokken worden en we in complexe bestuurlijk politieke processen terechtkomen, al of niet met private partijen.

Verder lezen

Interpolis wil verkeersveiligheid van senioren vergroten

Interpolis wil verkeersveiligheid van senioren vergroten

Er is veel werk aan de winkel om de doelstelling ‘nul verkeersslachtoffers in 2050’ te realiseren. Interpolis onderzoekt met een netwerk van nationale en internationale experts welke oplossingen bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Zijn we klaar voor de toekomst? 

Verder lezen

Is de mens klaar voor de toekomst? 

Is de mens klaar voor de toekomst? 

‘Zijn we klaar voor de toekomst?’ werd mij gevraagd. We kunnen ons beter afvragen of de méns wel klaar is voor de toekomst. Wat kunnen wij in onze rol van weggebruiker zelf doen om het aantal verkeerslachtoffers terug te dringen?

Verder lezen

Verbinding maken: niet nieuw, wel nodig!

Verbinding maken: niet nieuw, wel nodig!

Onlangs was ik in gesprek met een familielid. Ze had net te horen gekregen dat de ziekte Alzheimer was vastgesteld in een beginnend stadium. "Mijn dochter wil nu dat ik gelijk stop met autorijden maar ik kan dat nog heel goed, en ik rij al niet meer over de snelweg..."  

Verder lezen

Een continue actieve en toekomstgerichte aanpak van de politie

Een continue actieve en toekomstgerichte aanpak van de politie

Hoewel de politie sterk is in reactief handelen, vooral ten tijde van ongevallen en rampen, besteden wij uiteraard ook veel aandacht aan wat er waarschijnlijk of wellicht in de (nabije?) toekomst op ons afkomt of wat wij voorzien. En omdat ook wij niet beschikken over een glazen bol, maken we daarvoor in vele vormen van samenwerking dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid partners, ook binnen het verkeersveiligheidsdomein.

Verder lezen

Terug naar boven